Zastrzyk środków dla OSP powiatu piskiego

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piszu w drodze uchwały podzielił środki z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostek z terenu powiatu piskiego. Wsparcie otrzymali ochotnicy z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jak również spoza niego.

by jmalecki

Zastrzyk środków dla OSP powiatu piskiego

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piszu w drodze uchwały podzielił środki z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostek z terenu powiatu piskiego. Wsparcie otrzymali ochotnicy z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jak również spoza niego.

by jmalecki

by jmalecki

Podział został wykonany według potrzeb. Jednostkom spoza KSRG przekazano w sumie ponad 45 tysięcy złotych na wyposażenie osobiste i ochronne strażaków, sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej oraz inwestycje budowlane. Środki przekazano też na zakup sprzętu dla OSP Skarżyn (motopompa) i OSP Drozdowo (agregat).

Jednostek OSP w KSRG, których jest w powiecie piskim dziewięć, przekazano ponad 60 tysięcy złotych na sprzęt, wyposażenie osobiste i prace budowlane w strażnicach.

Top