Oficjalnie zakończył się projekt rozbudowy i modernizacji Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Uroczystość z tej okazji odbyła się 22 września 2021 r. na terenie placówki. W jej trakcie podsumowano wykonane prace. W ramach projektu zrealizowano bowiem szereg inwestycji. Najważniejszą i najbardziej kosztowną z nich była rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT za kwotę 24,7 mln zł.

by jmalecki

Oficjalnie zakończył się projekt rozbudowy i modernizacji Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Uroczystość z tej okazji odbyła się 22 września 2021 r. na terenie placówki. W jej trakcie podsumowano wykonane prace. W ramach projektu zrealizowano bowiem szereg inwestycji. Najważniejszą i najbardziej kosztowną z nich była rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT za kwotę 24,7 mln zł.

by jmalecki

by jmalecki

Dzięki środkom własnym powiatu olsztyńskiego oraz dofinansowaniu ze środków europejskich powstały trzy nowoczesne sale operacyjne wraz z zapleczem medycznym i socjalnym. W praktyce oznacza to poprawę jakości, dostępności oraz efektywności leczenia, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców całego regionu.

W ramach zakończonego projektu zrealizowano także szereg innych działań, wśród których należy wymienić:

  • przebudowę parkingu i parku wokół szpitala (2,3 mln zł)
  • budowę kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego (1,9 mln zł)
  • zakup tomografu komputerowego (1 mln zł)
  • systemy do leczenia i rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu oraz chorobami kardiologicznymi (0,9 mln zł)
  • zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego (137 tys. zł)
  • zakup komory laminarnej na potrzeby laboratorium (30,6 tys. zł)
  • zakupy sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Szpital Powiatowy w Biskupcu od lat znajduje się w gronie najlepszych szpitali w Polsce. Notowany jest w rankingu 100 szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych publikowanym co roku w ramach konkursu pn. „Bezpieczny Szpital” organizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, gdzie ocenie poddaje się m.in. obszary takie, jak: zarządzanie, jakość opieki i opieka medyczna. Jestem przekonany, że projekty takie, jak ten który oficjalnie zakończono, przyczynią się do jej dalszego dynamicznego rozwoju oraz kolejnych osiągnięć. Serdecznie gratuluję władzom szpitala, powiatu olsztyńskiego i Biskupca pomyślnej realizacji tak istotnego przedsięwzięcia.

Fot. Powiat Olsztyński, Kamil Kozłowski Burmistrz Biskupca

Top