Nowy sprzęt dla Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

Do Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, którego głównym zadaniem jest utrzymanie blisko 470 kilometrów dróg na obszarze powiatu piskiego trafił nowy sprzęt.

by jmalecki

Nowy sprzęt dla Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

Do Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, którego głównym zadaniem jest utrzymanie blisko 470 kilometrów dróg na obszarze powiatu piskiego trafił nowy sprzęt.

by jmalecki

by jmalecki

W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jednostka wzbogaciła się o:

 • samochód osobowy do obsługi obwodów drogowych (55 000 zł)
 • samochód brygadowy do przewozu osób i materiałów (180 000 zł)
 • ciągnik z osprzętem do koszenia poboczy i innych robót utrzymaniowych (360 000 zł)

Nowy sprzęt o wartości niemal 600 tys. zł został dziś oficjalnie przekazany Powiatowemu Zarządowi Dróg przez Starostę Powiatu Piskiego Andrzeja Nowickiego. W wydarzeniu oprócz przedstawicieli władz lokalnych uczestniczyli również Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Senator Małgorzata Kopiczko.

Doposażenie Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu pozwoli poprawić jakość i tempo prac prowadzonych w ramach bieżącego utrzymania dróg. Infrastruktura drogowa wymaga ciągłych działań konserwacyjnych, a ich skuteczność przekłada się na nasze bezpieczeństwo. W te natomiast zawsze warto inwestować.

Cieszę się, że dzięki współpracy z władzami powiatu piskiego możemy skutecznie pozyskiwać środki na lokalne inwestycje. W ramach rządowych dofinansowań remontowanie będą między innymi kolejne ulice i drogi powiatowe, jak np.:

 • ul. Jagiełły i Lipowa w Piszu
 • droga Kowalewo-Długi Kąt
 • droga Uściany-Zdunowo
 • droga Strzelniki-Rostki Skomackie
 • droga Pisz-Rybitwy-Kaliszki-Giętkie

Oczywiście rządowe fundusze dają też szansę na remonty dróg gminnych, wskazać tu można chociażby:

 • ulicę Wołodyjowskiego i Jagodną w Piszu
 • drogę od ulicy Wąglickiej w Piszu do Wąglika
 • drogę łączącą Turowo z Turowem Dużym

Jednym z ostatnich dużych sukcesów jest pozyskiwanie przez powiat piski 14,5 mln zł dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej z Wejsun do promu na jez. Bełdany ze środków #PolskiŁad. Z kolei gmina Pisz pozyskała 5,6 mln zł na budowę drogi Pietrzyki-Maszty-Zawady.

Serdecznie dziękuję Panu Andrzejowi Nowickiemu Staroście Piskiemu oraz Panu Leszkowi Skolimowskiemu Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu za owocną współpracę.

Fot. Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu

Top