Wspólne sadzenie lasu

by jmalecki

Wspólne sadzenie lasu

by jmalecki

by jmalecki

We wtorek, 10 października 2023 r., wspólnie z leśnikami z Nadleśnictwa Ełk oraz podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ełku sadziliśmy las!

Akcja była efektem porozumienia o współpracy między Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku a Warsztatami Terapii Zajęciowej w Ełku w zakresie praktyk zawodowych podopiecznych warsztatów.

Wszystkim uczestnikom akcji dziękuję za wspólnie spędzony czas! Było świetnie! Za możliwość włączenia się do niej dziękuję Pani Kierownik WTZ Małgorzacie Charubin oraz Panu Nadleśniczemu Arkadiuszowi Malinowskiemu.

Top