Wsparcie dla strażaków-ochotników ze Skarżyna i Kut

21 stycznia 2021 r. Mazury odwiedził Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś. Podczas jego wizyty przekazaliśmy jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Skarżynie (powiat piski) i Kutach (powiat węgorzewski), sprzęt ratowniczy.

by jmalecki

Wsparcie dla strażaków-ochotników ze Skarżyna i Kut

21 stycznia 2021 r. Mazury odwiedził Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś. Podczas jego wizyty przekazaliśmy jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Skarżynie (powiat piski) i Kutach (powiat węgorzewski), sprzęt ratowniczy.

by jmalecki

by jmalecki
OSP w Skarżynie otrzymało 87 tysięcy złotych. Za tę kwotę, która pochodzi z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości jednostka zakupi między innymi średni zestaw do ratownictwa technicznego i specjalistyczną odzież.
W wydarzeniu uczestniczyli również: Beata Sokołowska, Burmistrz Białej Piskiej, Grzegorz Pałdyna, Zastępca Burmistrza Białej Piskiej, Robert Nowacki, Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej i Paweł Pieńkosz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Piszu.
Strażacy z OSP w Kutach, jednostki położonej przy ruchliwej trasie Giżycko-Węgorzewo, na której strażacy-ochotnicy wielokrotnie interweniują podczas wypadków, otrzymali sprzęt ratowniczy za ponad 65 tysięcy złotych. Do jednostki trafiły środki ochrony osobistej, kombinezony, buty, a także środki łączności oraz piła do cięcia betonu i stali.
W przekazaniu sprzętu OSP uczestniczyli również Jarosław Babalski, Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Adam Roczniak, Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych w Olsztynie, Robert Nowacki, Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
Symboliczne przekazanie sprzętu ratowniczego strażakom-ochotnikom to kolejny dowód na to, że jednostki OSP są ważnym elementem systemu bezpieczeństwa, wspieranym przez państwo i samorządy. Podobne wsparcie trafiło niedawno do OSP ze Stradun, Chełch i Rożyńska koło Ełku.
Top