Wojewoda podpisał umowę na drogę na Wierzbę

Powiat Piski jest pierwszym na Warmii i Mazurach samorządem z którym Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski podpisał 20 maja 2019 r. umowę na budowę drogi powiatowej finansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych.

by jmalecki

Wojewoda podpisał umowę na drogę na Wierzbę

Powiat Piski jest pierwszym na Warmii i Mazurach samorządem z którym Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski podpisał 20 maja 2019 r. umowę na budowę drogi powiatowej finansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych.

by jmalecki

by jmalecki

Powiat Piski zmodernizuje dzięki rządowym środkom w kwocie około 1,5 mln zł blisko dwa kilometry drogi powiatowej biegnącej do przeprawy promowej  na Wierzbę (do szlabu). Koszty inwestycji podzielone zostały pomiędzy rząd polski i powiat Pisz po 50 proc. Jest to pierwszy etap modernizacji drogi powiatowej Nr 1777N.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyłem wraz z prof. Karolem Karskim europosłem, Małgorzatą Kopiczko senator RP, Andrzejem Nowickim starostą piskim, Markiem Wysockim wicestarostą piskim, Waldemarem Brendą członkiem zarządu powiatu piskiego oraz Ireną Jatkowską przewodniczącą rady powiatu i radnymi powiatowymi.

Cieszę się, że dzięki środkom rządowym zmodernizowana zostanie kolejna droga lokalna. Dzięki temu zadbamy o bezpieczeństwo na drogach naszego powiatu, który jak się okazuje jest na pierwszym miejscu pod względem bezpiecznych dróg w regionie Warmii i Mazur.

W ramach środków uruchomionych w 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych zostanie zmodernizowanych 51 dróg na Warmii i Mazurach za sumę blisko 75 mln złotych, w tym 33 drogi gminne i 18 powiatowych. W latach 2019-2028 na dofinansowanie remontów, budów i modernizacji dróg lokalnych oraz budowę mostów w ciągach dróg samorządowych przeznaczonych zostanie 36 mld zł.

Duże szanse na dofinansowanie ma również drugi wniosek powiatu piskiego, ponieważ zajmuje on 1 miejsce na liście rezerwowej i w przypadku oszczędności poprzetargowych innych samorządów zostanie on zrealizowany jako pierwszy. Wniosek dotyczy przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Ruda, a dokładnie chodzi o drogę Wólka Piska-Ruda i Ruda-Drygały.

Top