Uroczyste podsumowanie konkursu „Przywracamy pamięć bohaterom”

by serwis

Uroczyste podsumowanie konkursu „Przywracamy pamięć bohaterom”

by serwis

by serwis

17 lutego 2017 r. w Zespole Szkół Katolickich im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Piszu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu pod hasłem „Przywracamy pamięć bohaterom”, któremu patronowałem wraz z dr Waldemarem Brenda-Naczelnikiem Delegatury IPN w Olsztynie, a także uczestniczyłem w pracach jury konkursowego.

Tematyka konkursu adresowanego do młodzieży gimnazjum i liceum dotyczyła żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej. Konkurs był podzielony na dwie kategorie, w których młodzież przygotowywała plakaty oraz prezentacje multimedialne poświęcone tematyce Żołnierzy Wyklętych. W kategorii „plakat” I miejsce zajęła klasa II liceum, II miejsce przypadło klasie III a gimnazjum, a III miejsce przyznano klasie I a gimnazjum. W kategorii „prezentacja multimedialna” I miejsce przyznano klasie I liceum, a drugie miejsce ex aequo przypadło klasie III liceum i I b gimnazjum.

Gratuluję inicjatywy organizatorom oraz osiągniętych wyników uczestnikom konkursu. Ważne jest, aby upowszechniać kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie poprzez odwołanie się do wartości takich jak honor, godność, wierność Ojczyźnie. Konkurs rozpoczął tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Piszu. Zapraszam Państwa do udziału w nich.

Top