Tytuł „Szkolnego Koła Caritas Roku 2018” dla szkoły z Białej Piskiej

by jmalecki

Tytuł „Szkolnego Koła Caritas Roku 2018” dla szkoły z Białej Piskiej

by jmalecki

by jmalecki

Najaktywniejsi młodzi wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas diecezji ełckiej zostali nagrodzeni podczas Gali Wolontariatu Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, która odbyła się 5 grudnia 2018 r. w Ełckim Centrum Kultury.

Wydarzenie, w którym wzięło udział ponad trzystu wolontariuszy, zorganizowała Caritas Diecezji Ełckiej. Tytuł „Szkolnego Koła Caritas Roku 2018” przypadł SKC przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej.

– Samo to, że pomagamy, daje dużą satysfakcję. Nieraz było ciężko, dużo pracy, ale dajemy radę. Pomaganie daje nam dużo radości – powiedzieli podczas gali zwycięzcy „Szkolnego Koła Caritas Roku 2018”.

– Wszystkim zaangażowanym w piękną ideę wolontariatu pragnę złożyć serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za wysiłek i działania w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka – mówi Jerzy Małecki, Poseł na Sejm RP.

Centralnym punktem Gali Wolontariatu SKC była uroczysta eucharystia sprawowana w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił bp Jerzy Mazur. Biskup ełcki przypomniał ewangeliczne inspiracje wolontariatu wypływające z przykazania miłości Boga i bliźniego.

– Dzisiejszy dzień przypomina nam, że to co czynimy, co robimy, powinno wypływać z miłości Chrystusowej, a przede wszystkim z posługi dla drugiego człowieka” – mówił ks. dr Dariusz Kruczyński, dyrektor Caritas Diecezji Ełckiej.

Program Gali Wolontariatu SKC odbywającej się w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości zawierał treści o charakterze patriotycznym. Przedstawienie pt. „Wolność – kocham i rozumiem” zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Janówce, której dyrektor Karol Czarniecki był również obecny na gali.

O tytuł „Szkolne Koło Caritas Roku 2018” rywalizowało 19 kół, a przypadł on SKC przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej. Przyznano także trzy wyróżnienia dla szczególnie aktywnych SKC działających przy: Zespole Szkół Sportowych w Ełku, Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku i Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krasnowie k. Sejn. Podczas gali rozstrzygnięto również konkurs pt. „Wolontariusz – moje miejsce w Ojczyźnie”. Spośród 139 prac nadesłanych z 22 szkół, nagrodzono 19 osób.

– Gratuluję laureatom konkursów i życze aby niesiona pomoc stanowiła zawsze źródło satysfakcji, która znajdzie odzwierciedlenie w pomyślnej realizacji podejmowanych przedsięwzięć. Niech towarzyszą jej pomoc, szacunek i życzliwość otaczających Was ludzi – dodaje Poseł na Sejm RP.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym bp. Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego i Jerzego Małeckiego, Posła na Sejm RP. Swoją obecnością Galę Wolontariatu zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych, kuratorium oświaty oraz sponsorzy nagród. Fundatorem nagrody głównej – wyjazdu wolontariuszy do Smoleńska, Katynia, Mińska i Grodna – jest Pol-Foods Sp. z o.o.

Na terenie Diecezji Ełckiej w ramach Szkolnych Kół Caritas działa około 2 tys. wolontariuszy. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodzony jest od 1986 r. z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Fot. Renata Różańska, ks. Ryszard Sawicki

Top