Śluzowanie na Guziance II przebiegło pomyślnie

29 maja 2020 r. uczestniczyłem wraz z Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie Przemysławem Dacą, Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Mirosławem Markowskim, Burmistrzem Rucianego-Nidy Piotrem Felińskim oraz Prezesem Firmy ETP S.A. wykonawcą w odbiorze placu budowy Śluzy Guzianka II i próbnym śluzowaniu.

by jmalecki

Śluzowanie na Guziance II przebiegło pomyślnie

29 maja 2020 r. uczestniczyłem wraz z Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie Przemysławem Dacą, Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Mirosławem Markowskim, Burmistrzem Rucianego-Nidy Piotrem Felińskim oraz Prezesem Firmy ETP S.A. wykonawcą w odbiorze placu budowy Śluzy Guzianka II i próbnym śluzowaniu.

by jmalecki

by jmalecki

Prace trwały ponad dwa lata. To pierwsza tak duża inwestycja hydrotechniczna na Mazurach od kilkudziesięciu lat. Gratulacje i podziękowania należą się zarówno wykonawcom, jak również instytucjom nadzorującym zwłaszcza Polskim Wodom z Panem Przemysławem Dacą na czele. Prawdopodobnie Śluza Guzianka będzie najczęściej uczęszczaną śluzą w Europie. W tym sezonie żeglarskim będzie ona zapewne często odwiedzana również dzięki temu, że zostały zniesione opłaty za korzystanie z niej.
Po pomyślnym śluzowaniu podpisano protokoły będące zwieńczeniem prac. Inwestycję sfinansowano z budżetu państwa przy wsparciu środków unijnych. Teraz rozpocznie się etap uzyskania zgody na eksploatację obiektu, co planowo powinno nastąpić przed początkiem głównego sezonu nawigacyjnego, czyli w czerwcu.

Top