Setne urodziny „Jaskółki”

5 stycznia 2020 r. wziąłem udział w pięknej uroczystości setnych urodzin Pani Czesławy Owczarczyk ps. „Jaskółka”. Był to niezwykły dzień dla wszystkich którzy mogli uczestniczyć w tym święcie.

by jmalecki

Setne urodziny „Jaskółki”

5 stycznia 2020 r. wziąłem udział w pięknej uroczystości setnych urodzin Pani Czesławy Owczarczyk ps. „Jaskółka”. Był to niezwykły dzień dla wszystkich którzy mogli uczestniczyć w tym święcie.

by jmalecki

by jmalecki

Pani Czesława była świadkiem tragicznych dziejów naszego narodu jako członek Armii Krajowej. Dane było jej przeżyć wiek polskiej historii, doświadczyć wielu podniosłych wydarzeń oraz trudów i radości życia. Podczas uroczystości urodzinowej odbyło się także awansowanie Pani Czesławy na stopień podporucznika. Z życzeniami dla Jubilatki przybyła nie tylko liczna rodzina, ale również ks. Andrzej Zienkiewicz Dziekan Dekanatu Pisz, przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Władysław Kałudziński, żołnierze, przedstawiciele KRUS, a także koleżanki i koledzy z Armii Krajowej Oddział Pisz z urodzinowym tortem. Rodzina Pani Czesławy podkreślała, że mają niezwykłą możliwość czerpania z życiowej mądrości i doświadczeń Pani Czesławy , co stanowi bardzo cenną wartość.
Uważam, że niezwykle ważne i potrzebne są spotkania z tymi, którzy przeżyli i doświadczyli znacznie więcej niż my sami. Pani Czesławie przekazałem wyrazy uznania dla dorobku długiego życia oraz życzenia zdrowia i pogody ducha.

Top