Rozmawiali o sytuacji szpitali w regionie

6 lutego 2019 r. za moim pośrednictwem Wicestarosta Marek Wysocki oraz Członek Zarządu Powiatu Pisz Waldemar Brenda spotkali się z Wiceminister Józefą Szczurek – Żelazko. W spotkaniu uczestniczyli również Starosta Kętrzyńskiego Michał Kochanowski oraz Grzegorz Prokop Radny Sejmiku Wojewódzkiego.

Przedmiotem rozmów była sytuacja szpitali powiatowych w regionie. Szczególnie wiele uwagi poświęcono szpitalom w Piszu i Kętrzynie. Przedyskutowano rozwiązania, które mogłyby poprawić sytuację finansową i kadrową obydwu placówek. Wstępnie zapoznano się również z planami Ministerstwa Zdrowia na najbliższe miesiące odnośnie polityki państwa względem szpitali powiatowych.

Spotkanie wpisuje się w działania władz powiatu piskiego, mające na celu utrzymanie dotychczasowej infrastruktury szpitalnej w naszym powiecie.

by jmalecki

Rozmawiali o sytuacji szpitali w regionie

6 lutego 2019 r. za moim pośrednictwem Wicestarosta Marek Wysocki oraz Członek Zarządu Powiatu Pisz Waldemar Brenda spotkali się z Wiceminister Józefą Szczurek – Żelazko. W spotkaniu uczestniczyli również Starosta Kętrzyńskiego Michał Kochanowski oraz Grzegorz Prokop Radny Sejmiku Wojewódzkiego.

Przedmiotem rozmów była sytuacja szpitali powiatowych w regionie. Szczególnie wiele uwagi poświęcono szpitalom w Piszu i Kętrzynie. Przedyskutowano rozwiązania, które mogłyby poprawić sytuację finansową i kadrową obydwu placówek. Wstępnie zapoznano się również z planami Ministerstwa Zdrowia na najbliższe miesiące odnośnie polityki państwa względem szpitali powiatowych.

Spotkanie wpisuje się w działania władz powiatu piskiego, mające na celu utrzymanie dotychczasowej infrastruktury szpitalnej w naszym powiecie.

by jmalecki

by jmalecki
Top