Rozmawiali o roli Izb Rolniczych

„Rola Izb Rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa” konferencja pod takim tytułem odbyła się 9 maja 2019 r. w Olsztynie. Wzięło w niej udział szerokie grono uczestników, na co dzień związanych z rolnictwem. Był to jedno z szesnastu tego typu spotkań zorganizowanych w całym kraju.

by jmalecki

Rozmawiali o roli Izb Rolniczych

„Rola Izb Rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa” konferencja pod takim tytułem odbyła się 9 maja 2019 r. w Olsztynie. Wzięło w niej udział szerokie grono uczestników, na co dzień związanych z rolnictwem. Był to jedno z szesnastu tego typu spotkań zorganizowanych w całym kraju.

by jmalecki

by jmalecki

W konferencji udział wziął Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki, który w swoim wystąpieniu przedstawił założenia polityki rolnej rządu oraz rolę samorządu rolniczego w jej kształtowaniu i realizacji.
Podczas spotkania dyskutowano o rozwoju polskiego rolnictwa, jego cyfryzacji i innowacyjności. Wiele uwagi poświęcono również aktualnym problemom rolnictwa i obszarów wiejskich, które w swoim wystąpieniu przedstawił Zastępca dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie dr Marcin Kazimierczuk.
W roli prelegentów wystąpili również Krzysztof Jurgiel były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi obecnie poseł i kandydat do Parlamentu Europejskiego, który mówił o roli sejmu w realizacji polityki rolnej państwa, Jan Heichel Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, który zaprezentował działalność izby w regionie oraz Wiktor Szmulewicz Prezes i Mirosław Borowski Wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, którzy szeroko mówili o roli izb w kształtowaniu polityki rolnej państwa.
Poruszono również kwestie związane z problemem niedoboru wody, problemami lokalizacji inwestycji i rozwoju gospodarstw o różnej skali produkcji. Uwagę poświęcono także tegorocznym wyborom do izb rolniczych.
W debacie uczestniczyli rolnicy, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji, kierownicy biur terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz innych instytucji około rolniczych z terenu województwa.
Podczas konferencji głos zabrali również m.in. prof. Karol Karski Poseł do Parlamentu Europejskiego, Sławomir Sadowski Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski i Robert Telus Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jako koordynator wojewódzki odpowiedzialny za organizacje konferencji dziękuje Panu Damianowi Godzińskiemu Dyrektorowi W-MODR w Olsztynie oraz Panu Janowi Heichelowi Prezesowi Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie za pomoc oraz wkład w przygotowanie wydarzenia. Dzięki zaangażowaniu organizacyjnemu wskazanych instytucji mogło odbyć się merytoryczne spotkanie oraz debata nad problemami istotnymi z punktu widzenia rolników z naszego województwa.

Top