Rozmawiali o perspektywach i rozwiązaniach dla naszych jezior

7 października 2021 r. w Olsztynie w ramach konsultacji przygotowanych zmian ustawy o rybactwie śródlądowym odbyła się ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Tematem przewodnim wydarzenia był wpływ rybactwa śródlądowego na środowisko i gospodarkę, w tym na branżę turystyczną i eksploatację jezior.

by jmalecki

Rozmawiali o perspektywach i rozwiązaniach dla naszych jezior

7 października 2021 r. w Olsztynie w ramach konsultacji przygotowanych zmian ustawy o rybactwie śródlądowym odbyła się ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Tematem przewodnim wydarzenia był wpływ rybactwa śródlądowego na środowisko i gospodarkę, w tym na branżę turystyczną i eksploatację jezior.

by jmalecki

by jmalecki
Na spotkaniu reprezentował mnie Dyrektor Biura Poselskiego Dawid Listowski. Na co dzień jest on aktywnym wędkarzem, dobrze zna potrzeby tego środowiska i sytuację mazurskich jezior . Dzięki niemu zawsze jestem blisko wędkarskich spraw.
Żywa dyskusja na temat użytkowania jezior cały czas trwa. Także tym razem przyciągnęła ekspertów z różnych podmiotów i środowisk. Oczywiście nie obyło się bez starcia wędkarzy i rybaków. Zdajemy sobie sprawę, że temat zrównoważonego i racjonalnego gospodarowania wodami śródlądowymi jest niezwykle istotny dla naszego województwa. O tym tez mogła świadczyć frekwencja na spotkaniu.
Na konferencji poruszono też aspekty dotyczące jezior w naszym powiecie. Chodzi o jezioro Orzysz, na którym od kilku lat nie ma na sieci rybackich. Akwen dzięki temu odżył. Jest atrakcyjny dla wędkarzy i podawany był na spotkaniu jako przykład dobrej współpracy Polskiego Związku Wędkarskiego i samorządu. Na konferencji obecni byli Burmistrz Orzysza i Prezes Koła PZW w Orzyszu. Atrakcyjność tę potwierdza fakt, że na jeziorze Orzysz w 2022 r. zorganizowane będą Spinningowe Mistrzostwa Świata. To rewelacyjna informacja, której gratuluję Orzyszowi.
Niedawno dotarła do Pisza informacja, że również z jeziora Roś znikną sieci rybackie. Tę dobrą wiadomość potwierdził na konferencji Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego Teodor Rudnik, którego zaprosiłem do Pisza w celu omówienia z udziałem wędkarzy z Pisza i Białej Piskiej dalszych działań dotyczących gospodarki prowadzonej na jeziorze Roś.
Rezultatem konferencji będą opracowane wnioski i rekomendacje dotyczące niezbędnych działań służących poprawie jakości zarządzania zasobami wód śródlądowych, które zostaną następnie przekazane właściwym instytucjom i administracji rządowej.
Top