Rok 2021 to realna data rozpoczęcia prac na Pisie

by jmalecki

Rok 2021 to realna data rozpoczęcia prac na Pisie

by jmalecki

by jmalecki

Plan budowy progu wodnego na rzece Pisie, a także poprawa wodnego połączenia Pisza z Warszawą są coraz bardziej realne. Wskazuje na to wzmożona intensywność wizyt na Mazurach przedstawicieli instytucji rządowych mających zrealizować inwestycje.

10 września 2018 r. w Piszu wziąłem udział w  kolejnym spotkaniu przedstawicieli instytucji zainteresowanych regulacją Pisy. O koncepcji rozbudowy szlaku wodnego „Pisa-Narew” łączącego Warszawę z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi rozmawiali: Krzysztof Wrzosek-przedstwiciel Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Grzegorz Szymoniuk-Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Bogusław Markowski i Henryk Jaros- Dyrektorzy RZGW w Białymstoku, Dariusz Święcki-Zastępca Dyrektora RZGW-Zarząd Zlewni w Giżycku i Bożena Ziółkowska-Kierownik Nadzoru Wodnego w Piszu. Władze samorządowe reprezentowali Andrzej Nowicki-Starosta Piski i Andrzej Szymborski-Burmistrz Pisza. W projekcie ma uczestniczyć również Politechnika Warszawska, którą reprezentował Piotr Kuźniar, który będzie wykonawcą ekspertyzy.

Prezentację prac na Pisie przedstawił Henryk Jaros odpowiedzialny w RZGW za powodzie i susze. Omówił on ogólną koncepcję, uwarunkowania poszczególnych etapów prac i możliwości rozbudowy szlaku oraz infrastruktury technicznej.

Rewolucyjne zmiany dotyczące szlaku wodnego łączącego Mazury z Warszawą  będą podzielone na etapy, które polegać będą na udrożnieniu szlaku i wykonaniu budowli regulacyjnych. Budowę drogi rozpoczęto od udrożnienia Kanału Żerańskiego przez co można żeglować z Warszawy na Zalew Zegrzyński. Obecnie prace, które docelowo mają odbudować Szlak Stefana Batorego, skupione są w Ostrołęce.

Kolejnym etapem modernizacji szlaku będą prace na Narwi i docelowo na Pisie. Zanim jednak dojdzie do jakichkolwiek prac budowlanych niezbędna jest szczegółowa ocena, raport oddziaływania na środowisko i odpowiednie projekty i koncepcje. W projekt będzie zaangażowany sztab ludzi nie tylko związanych z gospodarką wodną, ale także naukowcy i studenci. Niemożliwe jest to do wykonania w rok. Sam raport środowiskowy należy przeprowadzić etapowo, w każdej porze roku.

Jeśli przygotowana koncepcja będzie zaakceptowana przez instytucje związane z ochroną środowiska, prace realnie mogą się rozpocząć w 2021 roku. Regulacja Pisy i Narwi ma potrwać 3-4 lata, a koszt tego spektakularnego przedsięwzięcia szacowany jest na ponad 100 mln zł. Lokalne samorządy, a chodzi tu o starostwo i gminę zadeklarowały, że dołożą starań, by spełnić swoją rolę polegającą na przekazaniu terenów pod inwestycje. Ich zadanie będzie polegało głównie na przekazaniu terenów będących ich własnością pod inwestycję.

 

 

Top