Przekazano obowiązki komendanta policji w Piszu

10 lipca 2019 r. odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Piszu przez nadkom. Marcina Karmowskiemu, swojemu dotychczasowemu zastępcy podinsp. Marcinowi Kubasowi. Uczestniczyłem w tym wydarzeniu wraz z insp. Tomaszem Klimkiem Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie, ks. prałatem Wojciechem Kalinowskim, samorządowcami, a także prokuratorami, przedstawicielami służb mundurowych.

by jmalecki

Przekazano obowiązki komendanta policji w Piszu

10 lipca 2019 r. odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Piszu przez nadkom. Marcina Karmowskiemu, swojemu dotychczasowemu zastępcy podinsp. Marcinowi Kubasowi. Uczestniczyłem w tym wydarzeniu wraz z insp. Tomaszem Klimkiem Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie, ks. prałatem Wojciechem Kalinowskim, samorządowcami, a także prokuratorami, przedstawicielami służb mundurowych.

by jmalecki

by jmalecki

Służba Komendanta Marcina Karnowskiego w Piszu trwała rok. Był to dobry czas, czas rozwoju piskiej komendy, co pokazują statystyki oraz ilości pozyskanego sprzętu.

Powierzenie Panu Marcinowi Karmowskiemu zaszczytnej funkcji szefa piskiej komendy było w pełni zasłużonym sukcesem, potwierdzającym wysoką ocenę jego kompetencji. Wiedza oraz bogate doświadczenie Pana Komendanta pozwoliły na realizację inicjatyw, które przełożyły się na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców powiatu piskiego. Pragnę zapewnić o moim pełnym uznaniu dla dotychczasowej pracy oraz gotowości Pana Komendanta do wspólnego działania na rzecz społeczności. Niech jego dalsza służba przebiega pomyślnie i w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku wobec obywateli. Komendant Marcin Karmowski przechodzi do Komendy w Węgorzewie.

Nowemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Piszu Marcinowi Kubasowi gratuluję awansu, życzę spełnienia planów i zamierzeń zawodowych oraz deklaruje swoje wsparcie i pomoc, która przełoży się na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu.

Top