Ponad 68 mln zł w ramach 8.edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

by jmalecki

Ponad 68 mln zł w ramach 8.edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

by jmalecki

by jmalecki

Powiat kętrzyński – to tu trafi ponad 68 mln zł w ramach 8.edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Na co powstawili samorządowcy tym razem? Oto lista inwestycji:

 • Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego – 2 000 000 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych na terenie powiatu kętrzyńskiego – 8 000 000 zł
 • Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Rodele, Radosze, Silginy, Garbnik, Czaczek, Kudwiny – 6 498 000 zł
 • Modernizacja sieci drogowej w gminie Kętrzyn – 6 250 000 zł
 • Przebudowa drogi w miejscowości Pożarki – 1 850 000 zł
 • Przebudowa ulicy Wileńskiej w Kętrzynie – 7 999 000 zł
 • Przebudowa odcinka ulicy Asynka w Kętrzynie – 1 999 750 zł
 • Budowa ścieżki rowerowej Kętrzyn-Gierłoż-Parcz – etap II – 6 745 000 zł
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w mieście Korsze – 349 999 zł
 • Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Garbno – 8 550 000 zł
 • Przebudowa dróg na terenie gminy Reszel – 6 146 500 zł
 • Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie miasta i gminy Reszel
  – 1 820 200 zł
 • Remont spichlerza w Srokowie – 459 000 zł
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Srokowo – 7 500 000 zł
Top