Ponad 160 mln zł na inwestycje – Rządowy Program Inwestycji Strategicznych w powiecie piskim

by jmalecki

Ponad 160 mln zł na inwestycje – Rządowy Program Inwestycji Strategicznych w powiecie piskim

by jmalecki

by jmalecki
Ponad 160 mln zł to kwota, która dotychczas trafiła do samorządów z terenu powiatu piskiego w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.
O współpracy oraz zrealizowanych i planowanych inwestycjach rozmawialiśmy wraz z Ministrem Cyfryzacji Januszem Cieszyńskim podczas wtorkowego spotkania z samorządowcami.
W ostatnich dniach ogłoszone zostały wyniki VIII edycji Programu. Rządowe wsparcie na łączną kwotę ponad 46 mln zł zyskało 11 projektów przygotowanych przez nasze samorządy:
 • Przebudowa mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N wraz z dojazdami koło miejscowości Klusy – 1 046 566,20 zł
 • Remont drogi powiatowej Nr 1696N Mikołajki-Łuknajno-Tuchlin-DK Nr 16 – stacja kolejowa Tuchlin – 6 075 453,30 zł
 • Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 38 – etap I – 2 000 000,00 zł
 • Modernizacja i rozbudowa Piskiego Domu Kultury – 7 200 000,00 zł
 • Rewitalizacja parku miejskiego w Białej Piskiej – 7 200 000,00 zł
 • Modernizacja dróg i parkingów gminnych na terenie miasta Ruciane-Nida – 1 900 000,00 zł
 • Adaptacja terenu poprzemysłowego działki nr 102 położonego nad jeziorem Guzianka Wielka w Rucianem-Nidzie na potrzeby rekreacyjne i społeczne mieszkańców – 5 525 000,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Orzyszu wraz ze ścieżką pieszo-rowerową – 2 707 500,00 zł
 • Przebudowa drogi na ul. Mazurskiej w Orzyszu – 1 615 000,00 zł
 • Budowa tężni solankowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektów w Orzyszu –
  3 600 000, 00 zł
 • Budowa bazy sprzętowej i punktu selektywnego zbierania odpadów w gminie Orzysz oraz budowa wiat magazynowych w PSZOK w mieście Węgorzewo –
  7 600 000,00 zł
Fot. M. Zbrożek
Top