Piska komenda straży doczekała się remontu

Po remoncie piskiej komendy Policji, przyszedł czas na odnowienie komendy Straży Pożarnej. Budynek, w którym stacjonują piscy strażacy bez wątpienia jest jedną z ostatnich komend w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie dotychczas nie przeprowadzono termomodernizacji bądź gruntownego remontu. Koszt realizowanej inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku strażnicy oraz budynku warsztatowo-garażowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu” to 1,2 mln zł. Środki w całości pochodzą z budżetu państwa.

by jmalecki

Piska komenda straży doczekała się remontu

Po remoncie piskiej komendy Policji, przyszedł czas na odnowienie komendy Straży Pożarnej. Budynek, w którym stacjonują piscy strażacy bez wątpienia jest jedną z ostatnich komend w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie dotychczas nie przeprowadzono termomodernizacji bądź gruntownego remontu. Koszt realizowanej inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku strażnicy oraz budynku warsztatowo-garażowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu” to 1,2 mln zł. Środki w całości pochodzą z budżetu państwa.

by jmalecki

by jmalecki
Bardzo się cieszę, że po wielu staraniach, rozmowach i zabieganiu o środki cel zostanie zrealizowany. Ta inwestycja pozwoli na podniesienie estetyki budynków oddanych do użytku w 1986 r oraz zmniejszy zapotrzebowanie na energię cieplną niezbędna do ogrzania pomieszczeń.
Inwestycja podzielona została na dwie części:
– część budowlaną polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych i połaci dachowych, wymianie części stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych, wymianie pokrycia dachowego oraz przebudowie schodów wejściowych do budynku głównego komendy,
– część sanitarna, która polegać będzie na zmianie źródła ogrzewania budynków z paliwa stałego na gazowe,
Zmiana sposobu ogrzewania na gazowe podniesie komfort pełnienia służby przez strażaków, a także pozwoli odciążyć zmiany służbowe w zakresie przygotowania paliwa (drewna) w okresie letnim, a następnie palenia w piecu zimą. Ponadto pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie pomieszczeń i powierzchni placu, które na dzisiaj przeznaczone muszą być na skład opału.
Główne prace budowlane wykonane zostaną do końca roku. Wykonuje je piska firma PHU GROT Jacek Olszewski. Ze względu na okres zimowy planowane jest przeniesienie części prac związanych z przebudową schodów wejściowych, dociepleniem części ścian, wymianą stolarki oraz zmianą sposobu ogrzewania na rok 2021.
Top