Piscy policjanci podsumowali swoją pracę

8 lutego 2019 r.  w piskiej komendzie odbyła się roczna odprawa Komendanta Powiatowego Policji w Piszu, nadkom. Marcina Karmowskiego z podległymi funkcjonariuszami. W podsumowaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, insp. Tomasz Klimek. Wśród gości oprócz mnie udział wzięli również wicestarosta piski oraz burmistrzowie gmin naszego powiatu i prokurator rejonowy.

Komendant Powiatowy przedstawił pracę policjantów w całym powiecie prezentując dane statyczne obrazujące osiągnięte wyniki. Podkreślił, że już od 2015 roku systematycznie spada ilość popełnianych przestępstw, rośnie natomiast ich wykrywalność. Wskaźnik wykrywalności w roku 2018 jest na poziomie 81,2%. Oznacza to, że jest wyższy niż średnia wojewódzka, która kształtuje się na poziomie 75,4%. Podobnie przedstawiają się wskaźniki jeśli chodzi o przestępczość w tzw. „7 kategoriach przestępstw”, czyli tych najbardziej uciążliwych społecznie. Liczba przestępstw stwierdzonych w tej kategorii zmalała z 294 w 2017 roku do 214 w roku 2018.

Komendant zwrócił też uwagę na ideę funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W roku 2018 obywatele nanieśli na mapę 413 różnego rodzaju zgłoszeń w powiecie piskim. 228 z nich zostało uznanych za potwierdzone, a 140 zgłoszeń nie zostało potwierdzonych. Wskaźnik potwierdzalności w naszym powiecie kształtuje się na poziomie 59,08%.

Jeśli zaś chodzi o sytuację na drogach to w roku 2018 policjanci odnotowali 160 przestępstw drogowych, czyli o 9 mniej niż rok wcześniej. Zwiększyła się natomiast liczba kolizji na piskich drogach z 454 do 592. Systematycznie spada liczba wypadków drogowych. W roku 2016 było ich 49, a w roku 2017 – 43, a w minionym roku- 39. Warto zaznaczyć, że w 2018 roku zmalała liczba wypadków śmiertelnych na naszych drogach z 6 w roku 2017 do 3. Zmniejszyła się też liczba rannych z 53 w 2017 do 43 w roku 2018.

Komendant Powiatowy zwrócił uwagę na to, że w minionym roku wzrosła liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierujących, którzy dopuścili się popełnienia przestępstwa, czyli kierowali pojazdem mając ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. W roku 2018 policjanci zatrzymali 141 nietrzeźwych kierujących, a rok wcześniej – 139.

Nadkom. Marcin Karmowski podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym za dobrą pracę i wyniki osiągnięte w roku 2018. Przybyli na uroczystość złożyli podziękowania na ręce Komendanta Powiatowego za dotychczasową pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu piskiego. Życzyli dalszych sukcesów, a funkcjonariuszom spokoju, stabilizacji i bezpieczeństwa w trakcie służby.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, insp. Tomasz Klimek podsumowując pracę piskich policjantów powiedział, że wyniki osiągnięte przez KPP w Piszu są godne pochwały i świadczą o ciężkiej pracy i zaangażowaniu. Dodał, że taka tendencja utrzymuje się w tej jednostce już od 3 lat i warto to utrzymać. Komendant podziękował za wysiłek i zaangażowanie zarówno ze strony funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych. Dodał, że dzięki ciężkiej pracy całej policji aż 86% obywateli w naszym kraju czuje się bezpiecznie, a 93% czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania, natomiast 74% obywateli ma zaufanie do policji, co plasuje tę formację na najwyższym miejscu. Jest to miły prezent w roku, w którym przypada setna rocznica istnienia Policji.

Odprawa roczna zakończyła się  bardzo miłym akcentem. Inspektor Tomasz Klimek uroczyście wręczył akt mianowania Komendantowi Powiatowemu Policji w Piszu, kom. Marcinowi Karmowskiemu na stopień nadkomisarza policji.

by jmalecki

Piscy policjanci podsumowali swoją pracę

8 lutego 2019 r.  w piskiej komendzie odbyła się roczna odprawa Komendanta Powiatowego Policji w Piszu, nadkom. Marcina Karmowskiego z podległymi funkcjonariuszami. W podsumowaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, insp. Tomasz Klimek. Wśród gości oprócz mnie udział wzięli również wicestarosta piski oraz burmistrzowie gmin naszego powiatu i prokurator rejonowy.

Komendant Powiatowy przedstawił pracę policjantów w całym powiecie prezentując dane statyczne obrazujące osiągnięte wyniki. Podkreślił, że już od 2015 roku systematycznie spada ilość popełnianych przestępstw, rośnie natomiast ich wykrywalność. Wskaźnik wykrywalności w roku 2018 jest na poziomie 81,2%. Oznacza to, że jest wyższy niż średnia wojewódzka, która kształtuje się na poziomie 75,4%. Podobnie przedstawiają się wskaźniki jeśli chodzi o przestępczość w tzw. „7 kategoriach przestępstw”, czyli tych najbardziej uciążliwych społecznie. Liczba przestępstw stwierdzonych w tej kategorii zmalała z 294 w 2017 roku do 214 w roku 2018.

Komendant zwrócił też uwagę na ideę funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W roku 2018 obywatele nanieśli na mapę 413 różnego rodzaju zgłoszeń w powiecie piskim. 228 z nich zostało uznanych za potwierdzone, a 140 zgłoszeń nie zostało potwierdzonych. Wskaźnik potwierdzalności w naszym powiecie kształtuje się na poziomie 59,08%.

Jeśli zaś chodzi o sytuację na drogach to w roku 2018 policjanci odnotowali 160 przestępstw drogowych, czyli o 9 mniej niż rok wcześniej. Zwiększyła się natomiast liczba kolizji na piskich drogach z 454 do 592. Systematycznie spada liczba wypadków drogowych. W roku 2016 było ich 49, a w roku 2017 – 43, a w minionym roku- 39. Warto zaznaczyć, że w 2018 roku zmalała liczba wypadków śmiertelnych na naszych drogach z 6 w roku 2017 do 3. Zmniejszyła się też liczba rannych z 53 w 2017 do 43 w roku 2018.

Komendant Powiatowy zwrócił uwagę na to, że w minionym roku wzrosła liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierujących, którzy dopuścili się popełnienia przestępstwa, czyli kierowali pojazdem mając ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. W roku 2018 policjanci zatrzymali 141 nietrzeźwych kierujących, a rok wcześniej – 139.

Nadkom. Marcin Karmowski podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym za dobrą pracę i wyniki osiągnięte w roku 2018. Przybyli na uroczystość złożyli podziękowania na ręce Komendanta Powiatowego za dotychczasową pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu piskiego. Życzyli dalszych sukcesów, a funkcjonariuszom spokoju, stabilizacji i bezpieczeństwa w trakcie służby.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, insp. Tomasz Klimek podsumowując pracę piskich policjantów powiedział, że wyniki osiągnięte przez KPP w Piszu są godne pochwały i świadczą o ciężkiej pracy i zaangażowaniu. Dodał, że taka tendencja utrzymuje się w tej jednostce już od 3 lat i warto to utrzymać. Komendant podziękował za wysiłek i zaangażowanie zarówno ze strony funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych. Dodał, że dzięki ciężkiej pracy całej policji aż 86% obywateli w naszym kraju czuje się bezpiecznie, a 93% czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania, natomiast 74% obywateli ma zaufanie do policji, co plasuje tę formację na najwyższym miejscu. Jest to miły prezent w roku, w którym przypada setna rocznica istnienia Policji.

Odprawa roczna zakończyła się  bardzo miłym akcentem. Inspektor Tomasz Klimek uroczyście wręczył akt mianowania Komendantowi Powiatowemu Policji w Piszu, kom. Marcinowi Karmowskiemu na stopień nadkomisarza policji.

by jmalecki

by jmalecki
Top