OSP otrzymały sprzęt z funduszu sprawiedliwości

by jmalecki

OSP otrzymały sprzęt z funduszu sprawiedliwości

by jmalecki

by jmalecki

Sprzęt ratowniczy za blisko 200 tysięcy złotych trafił do jednostek OSP powiatu piskiego. Zakupy sfinansowało z Funduszu Sprawiedliwości – Ministerstwo Sprawiedliwości. Budżety gminne pokryły 1 proc. kosztów. Sprzęt usprawni działalność druhów.

Sprzęt ratowniczy wysokiej klasy wyposażenia ratowniczego o łącznej wartości blisko 200 tys. zł trafił na przełomie października i listopada 2018 r. do wszystkich gmin powiatu. Są to między innymi defibrylatory, torby medyczne z noszami oraz inne nieodzowne elementy wyposażenia przydatnego druhom. Zakupy sfinansowano z Funduszu Sprawiedliwości – Ministerstwo Sprawiedliwości, a 1 proc. zakupu dla danej gminy pokryto z budżetu gminnego. Do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju ze środków ministerstwa sprawiedliwości trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 milionów złotych.

To nowa forma wsparcia rządowego dla OSP. Mam nadzieję, że na stałe wpisze się do sposobów dofinansowania naszych jednostek, które wciąż borykają się z problemem braku odpowiedniego wyposażenia.  Życzę, aby z tego sprzętu bezpośrednio ratujący życie, jak najrzadziej korzystano podczas działań, za to jak najczęściej podczas ćwiczeń.

Przekazanie sprzętu gminy naszego powiatu zorganizowały na przełomie października i listopada. Myślę, że uroczysta forma, w której to nastąpiło świadczy o tym, że gminy uznały gest Ministerstwa Sprawiedliwości za istotny oraz doceniają zainteresowanie rządu sprawami OSP i bezpieczeństwa Polaków.

Wsparcie jakie otrzymały poszczególne gminy powiatu piskiego z Funduszu Sprawiedliwości : Gmina Orzysz – 72 tys. zł, Gmina Pisz – 43 tys. zł, Gmina Ruciane-Nida – 37 tys. zł, Gmina Biała Piska – 38 tys. zł.

Top