Nowy rok szkolny – nowe wyzwania

by jmalecki

Nowy rok szkolny – nowe wyzwania

by jmalecki

by jmalecki

Podobnie jak w niemal 24 tysiącach szkół i placówek oświatowych 3 września 2018 r. uroczyście zainaugurowano nowy rok szkolny w Piszu. Osobiście uczestniczyłem w apelu rozpoczynającym rok szkolny w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Powiatową w Piszu gdzie uczniów i nauczycieli powitał nowy dyrektor Paweł Bazydło – nauczyciel i były wicedyrektor szkoły.

W uroczystości wzięła również udział między innymi Pani Maria Ramatowska-była dyrektor ZSZ i nauczycielka Pana Pawła Bazydło, która wyraziła wielkie zadowolenie z faktu, że teraz jej uczeń obejmuje stanowisko dyrektora szkoły. Do życzeń dla nowego dyrektora dołączył się Andrzej Nowicki-Starosta Piski. Błogosławieństwa na nowy rok szkolny uczniom i nauczycielom udzielił ks. Wojciech Kalinowski – proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Piszu.

Ten rok szkolny będzie wyjątkowy z wielu względów. Jak ogłosiła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska będzie on obchodzony pod hasłem „Niepodległa”. Będzie to również pierwszy po wielu latach przerwy rok szkolny, gdy w 8-letnich szkołach podstawowych uczyć się będzie osiem roczników. Tym samym to ostatni rok istnienia gimnazjów.

Przygotowania do rozpoczęcia szkoły wyglądały tym razem nieco inaczej  dzięki rządowemu programowi 300+ na wyprawkę dla uczniów i uciesze rodziców.

Także nauczyciele powinni być zadowoleni, bo czeka ich następna tura podwyżek. Od 1 stycznia 2019 wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o kolejne 5%. W ciągu trzech lat wynagrodzenia nauczycieli zostaną podniesione o ok. 15,8%. Całość tej podwyżki wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r.

Ten rok szkolny przyniesie także środki na doposażanie pracowni. Jednym z priorytetów roku 2018 jest przekazanie środków samorządom na doposażenie pracowni przedmiotowych i laboratoriów w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Cały program dofinansowania jest zaplanowany na 4 lata. Na ten cel wygospodarowano 320 mln zł.

Wraz z pierwszym dzwonkiem życzę wszystkim uczniom, aby ten rok szkolny był  pełen zapału do zdobywania wiedzy i płynącej z tego satysfakcji. Nauczycielom życzę, aby szkoła była miejscem gdzie realizują swoje plany i zamierzenia zawodowe w przyjaznej atmosferze. Natomiast pozostałym pracownikom szkoły życzę zadowolenia z wykonywanej pracy.

Top