Nowa sala na nowy rok szkolny dla piskiego Katolika

1 września 2020 r. odbyła się wyjątkowa uroczystość. Wszystkim nam data ta słusznie kojarzy się z rocznicą wybuchu II wojny światowej i rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Społeczności Zespołu Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu z Panią Dyrektor Wiesławą Jankiewicz na czele będzie ona od dziś kojarzyć się także z tym, że tego dnia 2020 roku poświęcono nową salę gimnastyczną, której budowa rozpoczęła się 14 listopada 2018 r. wmurowaniem kamienia węgielnego.

by jmalecki

Nowa sala na nowy rok szkolny dla piskiego Katolika

1 września 2020 r. odbyła się wyjątkowa uroczystość. Wszystkim nam data ta słusznie kojarzy się z rocznicą wybuchu II wojny światowej i rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Społeczności Zespołu Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu z Panią Dyrektor Wiesławą Jankiewicz na czele będzie ona od dziś kojarzyć się także z tym, że tego dnia 2020 roku poświęcono nową salę gimnastyczną, której budowa rozpoczęła się 14 listopada 2018 r. wmurowaniem kamienia węgielnego.

by jmalecki

by jmalecki
W uroczystości uczestniczyłem wraz z Biskupem Diecezji Ełckiej Księdzem Jerzym Mazurem, Senator RP Małgorzatą Kopiczko, Doradcą Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Mateuszem Szkaradzińskim, Członkiem Zarządu Rady Powiatu Pisz Waldemarem Brendą, Radnymi Rady Miejskiej w Piszu Andrzej Zadrogą i Maciejem Sparzakiem oraz księżmi z Dekanatu Pisz, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami.
Jestem pełen podziwu dla całej społeczności szkolnej, która zaangażowała się w inicjatywę budowy sali. Mam nadzieję, że powstały obiekt będzie spełniał wszystkie oczekiwania uczniów i nauczycieli, którzy będą z niego korzystać. Cieszę się, że mogłem dołożyć osobistą cegiełkę to tego dzieła. Inwestycja kosztowała ponad 3,2 mln zł, z czego ponad 1,34 mln zł pochodziła z Ministerstwa Sportu. Wierzę w to, że te pieniądze zostały dobrze ulokowane i będą służyły wychowaniu dzieci i młodzieży w sportowym duchu.
Uroczystość poświęcenia nowej sali zbiegła się w czasie z innym ważnym wydarzeniem. 1 września 2020 r. w popularnie nazywanym przez mieszkańców Katoliku nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora. Funkcję tę od dziś pełni Pani Joanna Baranowska. Nowej Pani Dyrektor gratuluję i życzę, aby wiedza oraz bogate doświadczenie pozwoliły na realizację inicjatyw, które będą wpisywały się w ideę rozwoju szkoły. Życzę Pani, by praca w Katoliku była źródłem satysfakcji, która znajdzie odzwierciedlenie w pomyślnej realizacji podejmowanych przedsięwzięć. Natomiast wszystkim uczniom, życzę, aby ten rok szkolny był pełen zapału do zdobywania wiedzy i płynącej z tego satysfakcji. Nauczycielom życzę, aby szkoła była miejscem, gdzie realizują swoje plany i zamierzenia zawodowe w przyjaznej atmosferze Rodzicom życzę zadowolenia z sukcesów i postępów dzieci.
Top