Na Kanale Jeglińskim powstanie kładka

Rozpoczęła się realizacja projektu Mazurskiej Pętli Rowerowej. Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadził przetarg na budowę szlaku rowerowego przy drogach krajowych naszego województwa.

by jmalecki

Na Kanale Jeglińskim powstanie kładka

Rozpoczęła się realizacja projektu Mazurskiej Pętli Rowerowej. Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadził przetarg na budowę szlaku rowerowego przy drogach krajowych naszego województwa.

by jmalecki

by jmalecki

Trwa wyłanianie wykonawców. Podpisanie z nimi umów planowane jest jeszcze w tym roku. Realizacja zadań przewidziana jest na rok 2021. W pasach dróg krajowych zlokalizowanych będzie 15,4 km tras rowerowych.

Projekt Mazurskiej Pętli Rowerowej ma za cel wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez budowę trasy rowerowej wokół Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Cała pętla będzie liczyć około 305 km długości. Jej budowa jest podzielona na IV etapy, z czego II etap południowo-wschodni dotyczy powietu piskiego. Trakt rowerowy o długości około 90 km będzie biegł w granicach administracyjnych gmin: Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida. Będzie przebiegał przez miejscowości Cierzpięty-Okartowo-Karwik-Pisz-Wiartel-Karwica-Krzyże-Ruciane-Nida-Iznota.

W powiecie piskim GDDKiA będzie realizować fragmenty trasy na odcinku Okartowo – Jeglin – Maldanin w ramach prac powstanie trasa o długości w sumie 2,78 km. W miejscowości Jeglin przy moście drogowym na Kanale Jeglińskim wybudowana zostanie kładka o szerokości 4 m i długości 25 m. Ta inwestycja zwiększy bezpieczeństwo nie tylko rowerzystów korzystających z trasy rowerowej, ale także pieszych, mieszkańców miejscowości poruszających się z jednej na druga stronę kanału. Dzięki niej zostanie rozdzielony ruch pieszo-rowerowy z samochodowym. O to zabiegali, składając także do mnie wnioski, mieszkańcy miejscowości Jeglin.

W poszczególnych miejscowościach wykonane będą następujące prace:

– w Okartowie: wykonanie asfaltowych ścieżek rowerowych o szerokości 2,5 m, adaptacja i remont istniejących chodników ze zjazdami, wykonanie oznakowania pionowego,

– Jeglin i Maldanin: wykonanie ścieżek rowerowych, adaptacja istniejących chodników na ciągi pieszo-rowerowe i piesze, budowa kładki dla pieszych  o szerokości 4 m, wykonanie oznakowania pionowego.

Mazurska Pętla Rowerowa to część strategii Wielkich Jezior Mazurskich 2020. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Instytucją zarządzająca RRO jest Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a beneficjentem Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie. GDDKiA, Oddział w Olsztynie jest partnerem projektu. Szacowana wartość projektu to około 55 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to około 46,75 mln zł. Koszt inwestycji, w części realizowany przez GDDKiA zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa.

Top