Lepsza infrastruktura kolejowa w powiecie piskim

by jmalecki

Lepsza infrastruktura kolejowa w powiecie piskim

by jmalecki

by jmalecki

Krótsze podróże, nowe stacje, przystanki, lepsze wyposażenie peronów i oznakowanie. Te wszystkie elementy infrastruktury kolejowej zostaną zrealizowane w regionie. Pisz także na tym zyska.

Podczas ostatniej konferencji prasowej w Ełku z udziałem Jerzego Szmita-Wiceministra Infrastruktury i Budownictwa i Ireneusza Merchla-Prezesa PKP PLK dotyczącej modernizacji linii kolejowej i dróg na Warmii i Mazurach podano ważne informacje dotyczące powiatu piskiego.

Krótszy czas dojazdu do mazurskich miejscowości, bardziej komfortowe stacje i przystanki, poprawa przepustowości linii i punktualności połączeń oraz zwiększenie dostępności transportu kolejowego – to planowane efekty prac na 112 km linii Szczytno-Ełk zostanie  wymienione tory oraz wyremontowane mosty, przejazdy kolejowo-drogowe i przepusty. Umowa na realizację tej inwestycji opiewa na kwotę 290 mln zł.

Efektem podpisanych przez PKP PLK umów będą nie tylko krótsze podróże, ale także 34 zmodernizowane stacje i przystanki. Zwiększona zostanie prędkość pociągów pasażerskich do 120 km/h. Zyskają również przewozy towarowe, gdyż składy będą mogły jechać do 80 km/h. Czas przejazdu pociągów pasażerskich w relacji Olsztyn-Szczytno-Ełk skróci się o ok. 1h 22min (z 3h 33min do ok. 2h 11 min).

Dzięki inwestycji pasażerowie zyskają większy komfort obsługi na 4 zmodernizowanych stacjach: Szczytno, Drygały, Spychowo, Pisz oraz 14 przebudowanych przystankach. Dostęp do kolei ułatwi nowy przystanek Pisz Wschód. Lepsze będzie także wyposażenie peronów: zamontowane będą wiaty, nowe oświetlenie oraz czytelna informacja pasażerska i wyraźne oznakowanie. Obiekty będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Kolejną dobra informacją, która dotyczy dróg w naszym powiecie jest podpisanie umowy na wykonanie studium techniczno–ekonomiczno–środowiskowego i koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk. Koszt sporządzenia dokumentacji to 12,9 mln zł.

Sprawna realizacja Krajowego Programu Kolejowego i Drogowego pokazuje, że rząd konsekwentnie przywraca i tworzy na Warmii i Mazurach lepsze warunki transportu i likwiduje wykluczenie komunikacyjne.

Top