Kończy się remont torów, jak będą rozwiązania na przejazdach kolejowych

Modernizacja linii kolejowej nr 219 Szczytno – Pisz – Ełk weszła w końcowy etap prac. Spektakularnym przedsięwzięciem, którym żyli ostatnio mieszkańcy Pisza, była wymiana mostu kolejowego na Pisie. Dzięki całemu sztabowi ludzi udało się przeprowadzić ją pomyślnie. Prace przy remoncie linii kolejowej trwają nadal na odcinku Pisz – Ełk i jeśli warunki pogodowe pozwolą na to zakończa się w grudniu 2019 r.

by jmalecki

Kończy się remont torów, jak będą rozwiązania na przejazdach kolejowych

Modernizacja linii kolejowej nr 219 Szczytno – Pisz – Ełk weszła w końcowy etap prac. Spektakularnym przedsięwzięciem, którym żyli ostatnio mieszkańcy Pisza, była wymiana mostu kolejowego na Pisie. Dzięki całemu sztabowi ludzi udało się przeprowadzić ją pomyślnie. Prace przy remoncie linii kolejowej trwają nadal na odcinku Pisz – Ełk i jeśli warunki pogodowe pozwolą na to zakończa się w grudniu 2019 r.

by jmalecki

by jmalecki

Całość inwestycji polegającej na remoncie 112 – kilometrowego odcinka torowiska pochłonie blisko 300 mln zł.Prace realizowane są przez PKP PLK S.A. przy udziale środków z budżetu państwa oraz w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

W związku z prowadzoną inwestycją kierują Państwo do mnie liczne pytania. Dotyczą one między innymi rozwiązań komunikacyjnych, jakie mają być zastosowane na przejazdach kolejowych na zmodernizowanej linii kolejowej oraz intensywności ruchu pociągów przez nasz powiat na czas remontu linii kolejowej Korsze – Giżycko – Ełk. W tych sprawach złożyłem zapytanie do PKP PLK S.A.

Zgodnie z uzyskana odpowiedzią po rozpoczęciu prac na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze planowane jest częściowe przeniesienie ruchu pociągów towarowych oraz pasażerskich na linię kolejową nr 219 w związku z faktem, że będzie to jedyne dostępne połączenie kolejowe pomiędzy Olsztynem, a Ełkiem. Przewidywana realna liczba pociągów na odcinku Szczytno – Ełk w trakcie robót na linii kolejowej nr 38 przy obecnym poziomie zapotrzebowania na trasy oraz zdolności przepustowej wynosi około 20 pociągów, w tym 10 pociągów towarowych. W takiej sytuacji liczba pociągów przejeżdżających przez powiat piski zwiększy się nieznacznie.

Wpływają do mnie też zapytania dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w Piszu, o to jakie będą na nich obowiązywać przepisy drogowe. Z uzyskanych informacji wiadomo mi, że w Piszu przy ul. Grunwaldzkiej (DK 63) przejazd kategorii A, w związku z czym wyposażony będzie on w 3 sygnalizatory drogowe, w tym 1 z urządzeniem akustycznym oraz 4 napędy rogatkowe wraz z drągami. Na przejeździe w Piszu przy ul. Czerniewskiego planowane jest podniesienie kategorii z D do B, w związku z czym będzie on wyposażony w 4 sygnalizatory drogowe, w tym 1 z urządzeniem akustycznym oraz 5 napędów rogatkowych wraz z drągami zabezpieczającymi przed wjazdem pojazdów oraz wejściem pieszych na przejazd w momencie zbliżania się pociągu. W Rucianem-Nidzie przy Al. Wczasów zostanie zachowana dotychczasowa kategoria D. Przejazd będzie zabezpieczony odpowiednim oznakowaniem drogowym, w tym znakiem B-20 nakazującym zatrzymanie się przed wjechaniem na przejazd.

Zamierzam złożyć zapytania dotyczące przejazdu kolejowego na os. Wschód w Piszu i planowanych rozwiązań w zakresie dostępu pieszych pasażerów do nowo powstałego przystanku kolejowego. Zależy mi również na  rozwiązaniu problemu dotyczącego bezpiecznego przejścia przez tory na wysokości starego dworca kolejowego w Piszu. Uzyskane informacje będę przekazywał Państwu na bieżąco.

Fot. Wojtek Stawecki

Top