Komisja ds. Amber Gold przedstawiła swój raport w Piszu

22 lipca 2019 r. gościłem w Piszu członków Sejmowej Komisji Śledczej, która badała nieprawidłowości i legalność działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład grupy Amber Gold. O swoich wnioskach po zbadaniu tej bulwersującej afery mówili posłowie Małgorzata Wassermann, Iwona Arent, Bartosz Kownacki, Jarosław Krajewski i Tomasz Rzymkowski.

by jmalecki

Komisja ds. Amber Gold przedstawiła swój raport w Piszu

22 lipca 2019 r. gościłem w Piszu członków Sejmowej Komisji Śledczej, która badała nieprawidłowości i legalność działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład grupy Amber Gold. O swoich wnioskach po zbadaniu tej bulwersującej afery mówili posłowie Małgorzata Wassermann, Iwona Arent, Bartosz Kownacki, Jarosław Krajewski i Tomasz Rzymkowski.

by jmalecki

by jmalecki

Na początku spotkania postawiono pytanie: Jak to możliwe, że instytucje państwowe nie zadziałały w należyty sposób? Dlaczego państwo było bezsilne, a jego instytucje zawiodły i pozwoliły na to, że tysiące ludzi zostało oszukanych na ponad 800 milinów złotych ? Jak można było dopuścić do tak niewyobrażalnej skali niedopełnienia obowiązków, manipulacji, kłamstw i niejasnych powiązań personalnych ?

Podczas spotkania padło również pytanie o finał prac komisji. Projekt raportu końcowego prac komisji liczy ponad pięćset stron. Zespół pod przewodnictwem Małgorzaty Wassermann stworzył usystematyzowany, szczegółowy i czytelny materiał dowodowy. Ukazuje on, jak zachowały się instytucje państwowe: policja, prokuratura, sądy, urzędy skarbowe wobec Amber Gold oraz to, jak powinny się zachować. Obrazuje swoisty parasol ochronny stworzony nad twórcami piramidy finansowej, który mógł być efektem tego, że w Amber Gold pracował syn ówczesnego premiera Donalda Tuska.

Wielokrotnie na spotkaniach z mieszkańcami podkreślamy, że dążymy do tego, by Polacy żyli w bezpiecznym państwie. Niestety sprawa Amber Gold nie jest jedyną aferą, która miała miejsce w minionych latach. Innym przykładem może być ogromna afera vatowska. W obu przypadkach instytucje państwa zadziałały za późno i nadwyrężyły zaufanie Polaków. Chcemy to zaufanie odbudować, dlatego skupiamy się na wyjaśnieniu i rozliczeniu nieprawidłowości oraz tworzeniu mechanizmów, które pozwolą zapobiec im w przyszłości.

Cieszę się, że zorganizowane wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Pisza i okolic. Pokazuje to, że wszyscy czujemy potrzebę tworzenia silnego i sprawnego państwa, w którym podobne afery nie będą miały miejsca.

Dziękuję moim koleżankom i kolegom parlamentarzystom za przybycie do Pisza, a mieszkańcom miasta za ich ciepłe przyjęcie.

Top