Kolejne rządowe środki na gminne drogi

We wrześniu tego roku dotarły do nas dobre informacje dotyczące inwestycji drogowych. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych ze środków rządowych za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego podpisano umowy z samorządami powiatu piskiego na dziesięć dróg za blisko 10 milionów złotych.

by jmalecki

Kolejne rządowe środki na gminne drogi

We wrześniu tego roku dotarły do nas dobre informacje dotyczące inwestycji drogowych. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych ze środków rządowych za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego podpisano umowy z samorządami powiatu piskiego na dziesięć dróg za blisko 10 milionów złotych.

by jmalecki

by jmalecki

Gmina Pisz otrzymała wtedy 888 tys. zł na drogę w Łysoniach. Trzy wnioski gminy Pisz opiewające na kwotę 722 tys. zł znalazły się na liście rezerwowej. Praktyka poprzednich programów pokazywała, że zawsze zostają oszczędności poprzetargowe. I tym razem było podobnie.
Tym samym Wojewoda Warmińsko-Mazurskim podpisał już umowy modernizację trzech dróg gminnych, a dokładnie na zadania polegające na budowie drogi w Karwiku oraz jej skrzyżowania z drogą powiatową. Kwota dofinansowania to ponad 220 tys. złotych. Zawarto także umowę na przebudowę drogi dojazdowej do osiedla przy ul. Gdańskiej w Piszu za kwotę ponad 290 tys. zł oraz na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Snopkach (od drogi krajowej) za kwotę ponad 212 tys. zł.
Zachęcam samorządy do dalszej współpracy w ramach rozwoju infrastruktury drogowej w naszym powiecie i regionie. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych w ciągu najbliższych kilku lat ma być przeznaczonych 34 mld zł na drogi lokalne.

Top