Inauguracja Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach

Rękusy to wieś w gminie Ełk, gdzie 20 września 2021 r. odbyła się oficjalna inauguracja Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego. Miałem przyjemność uczestniczyć w niej na zaproszenie Wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego i Pani Dyrektor Moniki Paszko.

by jmalecki

Inauguracja Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach

Rękusy to wieś w gminie Ełk, gdzie 20 września 2021 r. odbyła się oficjalna inauguracja Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego. Miałem przyjemność uczestniczyć w niej na zaproszenie Wójta Gminy Ełk Tomasza Osewskiego i Pani Dyrektor Moniki Paszko.

by jmalecki

by jmalecki

Świętowanie tego ważnego i wyczekiwanego przez społeczność uczniowską, nauczycieli
i rodziców wydarzenia rozpoczęło się od wspólnego przejazdu szkolnym żółtym SchoolBusem spod siedziby gminy Ełk do budynku szkoły.

Zaproszeni goście, wśród których znaleźli się między innymi Pani Senator Małgorzata Kopiczko, Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski, przedstawiciele Rady Gminy Ełk, ksiądz Jarosław Dąbrowski, dyrektorzy lokalnych szkół oraz rodzice uczniów, mieli okazję poznać nie tylko infrastrukturę placówki, ale przede wszystkim koncepcję jej pracy i wyjątkowy klimat. Wszyscy zgromadzeni mieli też możliwość obejrzenia wystawy historycznej. Na dzieci i młodzież czekało wiele atrakcji, wśród których znalazły się zajęcia z animatorami oraz gry i zabawy. Zorganizowano również ognisko.

Całej społeczności Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego składam serdeczne życzenia zapału, wytrwałości i powodzenia w zdobywaniu wiedzy. Niech nauka i czas spędzony w szkole przynoszą Wam nowe doświadczenia i poszerzają Wasze horyzonty. Nauczycielom i wychowawcom życzę wielkiej satysfakcji z wypełniania misji przewodników życiowych młodych ludzi, radości z dużych i małych sukcesów oraz wielu pomysłów pozwalających przekształcać szkołę w miejsce przyjazne i bezpieczne.

Jestem przekonany, że kolejne lata działalności szkoły przyniosą ambitne projekty, których realizacja przełoży się na jej dalszy rozwój i liczne sukcesy.

Fot. Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach

Top