Dzień Nauczyciela w wyjątkowej oprawie

14 października 2020 r. wziąłem udział w jubileuszu 75-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu, 50-lecia wybudowania siedziby szkoły przy ul. 1 Maja i 20-lecia nadania szkole imienia Jadwigi Tressenberg.

by jmalecki

Dzień Nauczyciela w wyjątkowej oprawie

14 października 2020 r. wziąłem udział w jubileuszu 75-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu, 50-lecia wybudowania siedziby szkoły przy ul. 1 Maja i 20-lecia nadania szkole imienia Jadwigi Tressenberg.

by jmalecki

by jmalecki
W tej wyjątkowej uroczystości połączonej z obchodami Dnia Edukacji Narodowej udział brali również Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, Wiesław Pietrzak Senator RP, Bohdan Mohyła Wójt Gminy Pozezdrze, Bartłomiej Kłoczko Wójt Gminy Kruklanki, ks. Grzegorz Stankiewicz, ks. Jarosław Salikowski, Marzenna Supranowicz Starosta Powiatu Węgorzewskiego, Wojciech Wolski Prezes Banku Spółdzielczego w Węgorzewie, Edyta Gromadowska Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Marek Borkowski Prezes firmy Rodzinne Inwestycje.
Gratuluję dyrekcji, nauczycielom, uczniom i absolwentom oraz pracownikom Szkoły w Pozezdrzu bogatej historii, aktywnej działalności oraz szerokiego grona przyjaciół szkoły. Dziękuję za Państwa wysiłek i pracę, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę, odkrywają swoje zdolności i rozwijają zainteresowania. Mam nadzieję, że kolejne lata działalności Szkoły
w Pozezdrzu przyniosą następne ambitne projekty, których realizacja przełoży się na dalszy dynamiczny rozwój placówki i jej liczne sukcesy.
Dziękuję za zaproszenie i wspólne świętowanie Pani Dyrektor Joannie Soćko. Gratuluję nauczycielom i pracownikom Szkoły wyróżnionym Nagrodą Dyrektora Szkoły oraz Katarzynie Lisowskiej wyróżnienia medalem Komisji Edukacji Narodowej!
Wszystkim Pedagogom z okazji Dnia Nauczyciela życzę, aby szkoła była miejscem, gdzie realizuje się plany i zamierzenia zawodowe w przyjaznej atmosferze.
Fot. Joanna Ostrowska
Top