Droga Pisz-Wiartel oficjalnie otwarta

5 lutego 2019 r. podczas wizyty Artura Chojeckiego-Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w powiecie piskim dokonano oficjalnego otwarcia drogi Pisz-Wiartel. Inwestycja drogowa, w której skład weszła także ścieżka rowerowa kosztowało blisko 10 mln zł, z czego ponad 6 mln zł pochodziło z budżetu państwa.

Powiat piski zyskał kolejna zmodernizowaną drogę. 5 lutego 2019 r. z wielką radością oddaliśmy do użytku zmodernizowany odcinek drogi Pisz-Wiartel. Była to bardzo potrzebna i wyczekiwana inwestycja, która jest efektem dobrej współpracy rządu z samorządem lokalnym, w tym przypadku powiatem piskim.

W symbolicznym otwarciu drogi udział wzięli Wojewoda Warmińsko-Mazurski-Artur Chojecki, Starosta Powiatu Piskiego- Andrzej Nowicki wraz z członkami Zarządu Powiatu Piskiego oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz- Irena Jatkowska z radnymi powiatowymi oraz Krzysztof Targoński-Prezes Zarządu PDM w Piszu będącego jednym z dwóch wykonawców dwuetapowej inwestycji.

Jak pamiętamy podczas wykonywania remontu drogi Pisz-Wiartel musieliśmy się zmagać z utrudnieniami, ale myślę, że teraz możemy powiedzieć, że było warto. Stan infrastruktury drogowej w naszym powiecie poprawił się i zyskaliśmy piękną drogę i malowniczo położoną ścieżkę rowerową. Dziękuję Panu Arturowi Chojeckiemu-Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, za aktywne działania na rzecz poprawy infrastruktury drogowej w naszym powiecie.

by jmalecki

Droga Pisz-Wiartel oficjalnie otwarta

5 lutego 2019 r. podczas wizyty Artura Chojeckiego-Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w powiecie piskim dokonano oficjalnego otwarcia drogi Pisz-Wiartel. Inwestycja drogowa, w której skład weszła także ścieżka rowerowa kosztowało blisko 10 mln zł, z czego ponad 6 mln zł pochodziło z budżetu państwa.

Powiat piski zyskał kolejna zmodernizowaną drogę. 5 lutego 2019 r. z wielką radością oddaliśmy do użytku zmodernizowany odcinek drogi Pisz-Wiartel. Była to bardzo potrzebna i wyczekiwana inwestycja, która jest efektem dobrej współpracy rządu z samorządem lokalnym, w tym przypadku powiatem piskim.

W symbolicznym otwarciu drogi udział wzięli Wojewoda Warmińsko-Mazurski-Artur Chojecki, Starosta Powiatu Piskiego- Andrzej Nowicki wraz z członkami Zarządu Powiatu Piskiego oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz- Irena Jatkowska z radnymi powiatowymi oraz Krzysztof Targoński-Prezes Zarządu PDM w Piszu będącego jednym z dwóch wykonawców dwuetapowej inwestycji.

Jak pamiętamy podczas wykonywania remontu drogi Pisz-Wiartel musieliśmy się zmagać z utrudnieniami, ale myślę, że teraz możemy powiedzieć, że było warto. Stan infrastruktury drogowej w naszym powiecie poprawił się i zyskaliśmy piękną drogę i malowniczo położoną ścieżkę rowerową. Dziękuję Panu Arturowi Chojeckiemu-Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, za aktywne działania na rzecz poprawy infrastruktury drogowej w naszym powiecie.

by jmalecki

by jmalecki
Top