Polski Ład w powiecie węgorzewskim

Remonty dróg, modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej czy likwidacja barier architektonicznych to przykłady inwestycji, które zostaną zrealizowane na terenie powiatu węgorzewskiego dzięki rządowym dofinansowaniom.

by jmalecki

Polski Ład w powiecie węgorzewskim

Remonty dróg, modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej czy likwidacja barier architektonicznych to przykłady inwestycji, które zostaną zrealizowane na terenie powiatu węgorzewskiego dzięki rządowym dofinansowaniom.

by jmalecki

by jmalecki

O planowanych przedsięwzięciach rozmawialiśmy podczas konferencji zorganizowanej w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie 22 listopada 2021 r. Udział wzięli w niej: Starosta Węgorzewski Marzenna Supranowicz, Burmistrz Węgorzewa Krzysztof Kołaszewski, Wójt Gminy Budry Józef  Markiewicz, Wójt Gminy Pozezdrze Bohdan Mohyła oraz Dyrektor Oddziału Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olecku Robert Nowacki.

Inwestycje w poszczególnych samorządach przedstawiają się następująco:

POWIAT WĘGORZEWO 15 611 500 zł

Budowa sali gimnastycznej – II etap rozbudowy bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N od miejscowości Budry, gm. Budry do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1732N w Pozezdrzu

GMINA WĘGORZEWO 8 465 399 zł

Przebudowa Węgorzewskiego Centrum Kultury (WCK) wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz wykonaniem niezbędnych instalacji

GMINA POZEZDRZE 7 416 000 zł

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pozezdrzu wraz z remontem głównej przepompowni ścieków w Pozezdrzu

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Radziszewie

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu

GMINA BUDRY 4 845 000 zł

Przebudowa dróg gminnych nr 131043N, 131068N i 131072N, 131048, 131049 i 131067

 

Fot. Urząd Miejski w Węgorzewie

Top