Darmowa Pomoc Prawna

by serwis

Darmowa Pomoc Prawna

by serwis

by serwis

System jest efektem wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zobacz gdzie możesz uzyskać porady prawne.

System darmowej pomocy prawnej zaczął działać od początku 2016 roku na terenie całej Polski. Jest on efektem wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych gwarantuje bezpłatny dostęp do porad prawnych udzielanych przez adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim doświadczeniem.

Szczegóły udzielania porad dostępne są na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

Top