Budowa stopnia wodnego na Pisie coraz bliżej

by jmalecki

Budowa stopnia wodnego na Pisie coraz bliżej

by jmalecki

by jmalecki

8 października 2019 r. w Piszu odbyła się konferencja prasowa Wód Polskich – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, które reprezentował Dyrektor Mirosław Markowski.

Podczas spotkania z mediami poinformowaliśmy, że budowa stopnia wodnego w Piszu na rzece Pisie weszła w kolejny etap realizacji. Wody Polskie wykonały już Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Konferencja odbyła się w miejscu gdzie powstanie baza sprzętowo-remontowa.

W skład stopnia wodnego Pisz wejdą dwie oddzielne budowle: śluza żeglugowa zlokalizowana na nowo wybudowanym korycie rzeki oraz jaz, przepławka dla ryb i Mała Elektrownia Wodna (MEW) —zlokalizowane w istniejącym obecnie korycie rzeki Pisa. Budowa stopnia wodnego pozwoli na ustabilizowanie poziomu wody w jeziorze Roś, co przyczyni się także do poprawy warunków bytowania roślin i zwierząt, także w rolnictwie, jak również warunków żeglugi i uprawiania sportów wodnych.

Cieszę się, że wykonaliśmy kolejny krok ku realizacji tak ważnej inwestycji, dzięki, której problemy wodne na Pisie przejdą do historii.
Wody Polskie podpisały także umowę z wykonawcą na opracowanie koncepcji udrożnienia szlaku żeglownego Pisz– Warszawa. Termin realizacji zadania to
29 listopada br. W zakres koncepcji wchodzi m.in.: dobranie odpowiednich rozwiązań technicznych chroniących przed powodzią oraz łagodzących skutki suszy na obszarach przyległych do rzeki Pisy.

Wyłoniony jest także wykonawca na opracowanie zadania pod nazwą „Rozpoznanie i udokumentowanie miejsc limitujących żeglugę na rzekach Pisa i Narew” (głazów i raf kamiennych), w celu umożliwienia bezpiecznej żeglugi. Termin wykonania opracowania to 30 października br.

Top