Bezpieczniej w Kaliszkach

Docierają do nas dobre informacje drogowe. Dotyczą one poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Kaliszkach. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Olsztynie, do której zwróciłem się w tej sprawie, obecnie na ukończeniu są prace projektowe rozbudowy DK 58.

by jmalecki

Bezpieczniej w Kaliszkach

Docierają do nas dobre informacje drogowe. Dotyczą one poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Kaliszkach. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Olsztynie, do której zwróciłem się w tej sprawie, obecnie na ukończeniu są prace projektowe rozbudowy DK 58.

by jmalecki

by jmalecki
W ramach inwestycji przewidziano wykonanie szeregu prac takich jak:
– budowa chodników po obu stronach jezdni, na długości 400 m,
– budowa dwóch zatok autobusowych,
– poszerzenie jezdni DK 58 do 7m, z dostosowaniem konstrukcji do nośności 115 kN/oś,
– przebudowa skrzyżowania DK 58 z drogą powiatową DP167N,
– przebudowa zjazdów do nieruchomości przyległych do pasa drogowego,
– budowa kanalizacji deszczowej.
DK 58 przebiegająca przez Kaliszki, przecina tę miejscowość na pół. Jest to odcinek o dużym natężeniu ruchu, które wzrasta z każdym rokiem. Mieszkańcy wskazują, że kierowcy nagminnie nie stosują się do oznakowania drogowego wprowadzającego ograniczenie prędkości do 50 km/h, które obowiązuje w terenie zabudowanym, co w połączeniu z fatalnym stanem technicznym drogi stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowców, pieszych i rowerzystów.
Jeśli GDDKiA będzie dysponowała odpowiednimi środkami finansowymi, roboty budowlane rozpoczną się w 2021 r.
Top