Będzie bezpieczniej na ul. Wojska Polskiego w Orzyszu

by jmalecki

Będzie bezpieczniej na ul. Wojska Polskiego w Orzyszu

by jmalecki

by jmalecki

31 sierpnia 2018 r. w mojej obecności Mirosław Nicewicz – Dyrektor Oddziału GDDKiA w Olsztynie i Krzysztof Targoński – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego w Piszu Sp. z o.o., podpisali umowę na modernizację odcinka drogi krajowej nr 63 w Orzyszu. Inwestycja obejmie 1,35 km ul. Wojska Polskiego, a jej koszt to blisko 12 mln zł. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli także Sławomir Sadowski – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, Jerzy Szmit – obecnie członek zarządu PKP TELKOL, który uczestniczył od początku w rozmowach dotyczących przebudowy drogi jeszcze jako Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa oraz delegacja z Gminy Orzysz z Zbigniewem Włodkowskim na czele.

Przebudowa drogi krajowej nr 63 w Orzyszu to zadanie realizowane w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Obecnie w tym Programie na terenie Warmii i Mazur na lata 2016-2023 zatwierdzono do realizacji 53 zadania o łącznej wartości 822 mln zł.

Inwestycja, której czas realizacji zaplanowano na 16 miesięcy, będzie wykonywana w systemie „Projektuj i buduj”. W jej ramach wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni drogi. Przebudowane zostaną skrzyżowania, chodniki, zjazdy i odwodnienie drogi. Powstaną wyspy dzielące, zamontowane zostaną bariery ochronne oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonane będzie oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie obejmuje też przebudowę kolizji z linią energetyczną wraz z przestawieniem słupów elektrycznych, postawieniem nowych oraz położeniem kabla NN nową trasą. Zostanie wybudowany również kanał technologiczny.

Bardzo się cieszę, że modernizacja ul. Wojska Polskiego w Orzyszu dojdzie do skutku. To ważna, wjazdowa droga w mieście, a także strategiczny odcinek drogi krajowej nr 63. Satysfakcjonujący jest również fakt, że wykonawcą inwestycji będzie firma z Pisza. Warto podkreślić, że obecnie mamy do czynienia z  niespotykaną wcześniej skalą inwestycji realizowanych przez olsztyńskie GDDKiA w województwie. Środki zaplanowane, które zostaną uruchomione przez rząd jeszcze w tym roku, na poprawę stanu dróg gminnych i powiatowych w Polsce to kwota 5 mld zł. To pięciokrotnie więcej niż w latach rządów poprzedniej ekipy.

Top