Author: jmalecki

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Pomagamy Polakom na wschodzie

„Bliski nam WSCHÓD” pod taką nazwą funkcjonuje dział miesięcznika diecezji ełckiej „Martyria”, w którym relacjonowanie jest życie Polaków za naszą wschodnia granicą kraju. W grudniowym numerze czasopisma zamieszczony jest wywiad z ks. Jerzym Żegarynem, proboszczem parafii z Nowogródka na Białorusi. Pokazuje on życie w tym ważnym dla Polaków historycznym mieście.

Czytaj dalej

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Marzenia się spełniają … piski Katolik będzie miał salę gimnastyczną

Dzień 14 listopada 2018 r. na długo zapadnie w pamięci społeczności Zespołu Szkół Katolickich im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Piszu. Tego dnia odbyło się poświęcenie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę długo wyczekiwanej sali gimnastycznej. Święto Katolika rozpoczęła msza święta, której przewodniczył ks. Jerzy Mazur-Biskup Diecezji Ełckiej.

Czytaj dalej

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Dzieci dla Niepodległej

6 listopada 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. dr Wł. Klementowskiego w Łupkach  odbył się  I Wojewódzki Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej ” Dla Niepodległej”, który objąłem patronatem. Podczas konkursu reprezentował mnie Dawid Listowski – Dyrektor Biura Poselskiego.

Czytaj dalej

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Są wyniki, jest współpraca i będzie rozbudowa stadionu

29 października 2018 r. odbyło się oficjalne podpisanie umowy na modernizację stadionu miejskiego. Specjalnie na tę okazję z wizytą do Białej Piskiej przybył Jarosław Stawiarski – Wiceminister Sportu i Turystyki. Skromna uroczystość odbyła się w obecności mieszkańców, działaczy sportowych oraz lokalnych samorządowców.

Czytaj dalej

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Poprawi się żegluga na Mazurach

16 października 2018 r. została podpisana umowa na budowę śluzy „Guzianka II” w Rucianem-Nidzie, obiektu, który wpłynie na poprawę jakości ruchu żeglugowego  w systemie Wielkich Jezior Mazurskich. Z tej w Rucianem-Nidzie odbyła się konferencja, podczas której przedstawiono założenia projektu, a Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podkreślił znaczenie jego realizacji. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Wód Polskich oraz Jerzy Małecki-Poseł na Sejm RP.

Rozpoczęcie budowy śluzy „Guzianka II”, łączącej jeziora Bełdany i Guzianka  z Jeziorem Nidzkim, to I etap projektu pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej  z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz  z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „GuziankaI”. Istniejąca śluza Guzianka wybudowana w 1879 roku stanowi bardzo ważny węzeł komunikacyjny szlaku, przez który w sezonie turystycznym przeprawia się kilkaset jednostek pływających dziennie. Obiekt jest obecnie w złym stanie technicznym, jego modernizacja wymaga całkowitego zamknięcia, a co za tym idzie wyłączenia ruchu żeglugowego. Przygotowano więc projekt budowy nowej śluzy tzw. „Guzianki II”, która obsłuży ruch podczas remontu istniejącej śluzy, a docelowo przejmie część ruchu żeglugowego pomiędzy jeziorami Bełdany i Nidzkie. Etap I to nie tylko budowa śluzy, ale też prace przy udrożnieniu szlaku wodnego na przesmyku jezior Mikołajskie-Tałty i przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie. Roboty budowlane potrwają do 30 czerwca 2020 r, a ich koszt wynosi blisko 26 mln zł. Przekazanie decyzji na użytkowanie śluzy nastąpi do 30 listopada 2020 roku.

Projekt „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” będzie realizowany w ramach współpracy  i partnerstwa kilku instytucji (Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Warszawie, Gminy Mikołajki, Gminy Ryn, Gminy Ruciane-Nida, Gminy Pisz, Gminy Mikołajki, Miasta Giżycko), a jego liderem jest Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie. Projekt ma na celu zwiększenie walorów turystycznych regionu dzięki poprawie infrastruktury szlaków wodnych oraz podkreślenie walorów i dziedzictwa naturalnego regionu. Realizacja zaplanowana jest na lata 2016–2021 i podzielona jest na trzy etapy.

Szacowana wartość całego projektu to 181,5 mln zł przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 154,3 mln zł.

Szlak żeglugowy WJM jest motorem rozwoju mazurskich miejscowości i nieporównywalną w skali kraju atrakcją dla miłośników żeglarstwa, dlatego tak ważne jest dbanie o jego infrastrukturę i rozwój. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zachowania w dobrym stanie zasobów kulturowych  i naturalnych regionu, i jednocześnie efektywniejszego ich wykorzystania, jego potencjału środowiskowego. Tym potencjałem niewątpliwie jest Szlak Wielkich Jezior Mazurskich wraz ze stworzoną na przełomie XIX i XX wieku infrastrukturą dróg wodnych, która jest gospodarczym sercem i motorem rozwoju miejscowości obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.

Źródło (tekst i foto): RZGW w Warszawie i Wody Polskie

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Piłkarze Znicza będą mieli zmodernizowany stadion

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska Grupa II. Wśród samorządów, które otrzymały dofinansowanie znalazła się gmina Biała Piska. Projekt, który dotyczy Klubu „Znicz” Biała Piska zakłada modernizację stadionu miejskiego poprzez budowę budynku szatni wraz z zapleczem. Koszt projektu to 1,31 mln zł, a blisko połowa tej kwoty  601 tys. zł pochodzić będzie z dotacji rządowej. Resztę dołoży samorząd.

Czytaj dalej

Top