Author: jmalecki

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Gmina Augustów ma nową siedzibę

Gratuluję Panom Zbigniewowi Buksińskiemu Wójtowi Gminy Augustów i Zdzisławowi Chmielewskiemu Przewodniczącemu Rady Gminy Augustów tak nowoczesnej i zarazem funkcjonalnej siedziby. Podziękowania należą się wszystkim osobom zaangażowanym w inicjatywę budowy tego obiektu, która dojrzewała przez dwadzieścia pięć lat.

 

Powstanie tego obiektu w ramach inwestycji pn. „Budowa budynku Urzędu Gminy” o niezwykle ważny element w kompleksowym spojrzeniu na rozwój gminy. Żywię przekonanie, że przedsięwzięcie to uczyni siedzibę samorządu miejscem jeszcze bardziej przyjaznym dla mieszkańców gminy.

 

Po uroczystym przecięciu wstęgi oficjalnie otwarto jego wnętrze na potrzeby mieszkańców, poświęcono jego mury i odczytano akt erekcyjny. Uroczystość uświetnił występ zespołu ludowego „Rabinia”, który jest wizytówką gminy i odnosi sukcesy na licznych festiwalach.

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Młodzi wędkarze łowili nad rzeką Pisą

Blisko sześćset ryb złowiło czterdziestu jeden uczestników zawodów wędkarskich. Niektórzy mali wędkarze złowili swoje pierwsze ryby w życiu. Nad Pisę przybyli młodzi wędkarze z Pisza, ale także z Mrągowa, Ełku, Szczytna i Mazowsza. Wędkowały całe rodziny.

Zawody trwały blisko dwie godziny i  były rozegrane w dwóch kategoriach wiekowych . W młodszej kategorii wiekowej 7-10 lat zwyciężył Rafał Gawkowski – 59 punktów, drugi był Filip Paulin 28 punktów, a trzecie miejsce na podium zajęła Amelia Kapelańska – 27 punktów. Wśród starszych wędkarzy najlepszy był Patryk Gajda który zdobył 88 punktów, drugi był Aleksander Ziółek z 74 punktami, a trzecia była Maja Kretowicz – 71 punktów. Gratuluję serdecznie wyników młodym adeptom wędkarstwa wyników!

Dziękuję wędkarzom Koła PZW „Roś” w Piszu za organizację tak udanych zawodów. Towarzyszyła im radosna i rodzinna atmosfera. Każdy z uczestników otrzymał nagrodę. Myślę, że to świetna promocja wędkarstwa.

Fot. Wojtek Stawecki

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Otwarto rozbudowany SDŚ w Piszu

Prace zostały dokończone dzięki dotacji, które stowarzyszenie Betel otrzymało w kwocie blisko 1,1 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury. W realizacji zadania pomogli partnerzy i przyjaciele ośrodka z bliska i z daleka, a przede wszystkim Rotary Club Hamburg Haacke oraz przedstawiciele Zakonu Joannitów Komandorii Pruskiej.

Uroczystego poświęcenia dokonali Biskup Jerzy Samiec – Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP, Biskup Paweł Hause – Zwierzchnik Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP. W poświęceniu wzięli udział również duchowni Diecezji Mazurskiej: ks. Roland Zagóra – Dyrektor Diakonii Mazurskiej, ks. por. Dawid Banach – Proboszcz PEA w Suwałkach oraz ks. Adrian Lazar – Duchowny PEA w Szczytnie.

Na zaproszenie ks. Marcina Pysza – proboszcza piskiej parafii ewangelickiej i Prezesa Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel odpowiedzieli i swoją obecnością uroczystość uświetnili Jerzy Małecki – Poseł na Sejm RP, Andrzej Nowicki – Starosta Piski, dr Waldemar Brenda – Członek Zarządu Powiatu Pisz, Janusz Puchalski – Wiceburmistrz Pisza.

Pragnę wyrazić swoje niezmierne zadowolenie z faktu zmodernizowania placówki w Piszu. Inicjatywę tę uważam za niezwykle cenną. Minęło ponad dziesięć lat od jej otwarcia, dlatego kieruje do Czcigodnego Księdza Proboszcza wyrazy szacunku i uznania za podejmowanie aktywnych działań na rzecz jej rozwoju.

Po uroczystym poświęceniu odbył się pokaz artystyczny przygotowany przez uczestników terapii zajęciowej ŚDS w Piszu oraz prezentacja ukazująca 10 lat istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu. Na zakończenie części oficjalnej ks. Marcin Pysz podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w realizację projektu i generalnemu wykonawcy prac. Ostatnim punktem uroczystości było wspólne zwiedzanie ośrodka.

Mam nadzieję, że podopieczni placówki będą mogli w tym miejscu, które jest dla nich pewnego rodzaju azylem, jeszcze lepiej niż było to do tej pory, uczyć się, usamodzielniać, korzystać z różnych form rehabilitacji oraz rozwijać swoje pasje.

Życzę wiele energii przy podejmowaniu kolejnych ciekawych projektów mających na celu poprawę jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców naszej gminy. Ze swojej strony pragnę zapewnić, że będę w dalszym ciągu wspierał funkcjonowanie tak dobrze zorganizowanej placówki.

 

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Sześć nowoczesnych placów zabaw w powiecie piskim

Kiedy dwa lata temu przedstawiano założenia Programu OSA zdawano sobie sprawę, że wielofunkcyjne strefy aktywności znajdują się w czołówce najbardziej pożądanych obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. W ciągu dwóch lat dofinansowaliśmy 2 950 obiektów, w tym piętnaście w powiecie piskim, przeznaczając na ten cel  blisko 105 mln zł.

Wszystkie wnioski złożone przez gminy powiatu piskiego w 2019 w ramach programu zaopiniowano pozytywnie. Z Ministerstwa Sportu i Turystyki trafi do nich blisko 260 tysięcy złotych.

W ramach Programu powstają obiekty w dwóch wariantach. Orzysz otrzymał dofinansowanie na jeden wariant rozszerzony, Pisz wybuduje jeden wariant podstawowy i dwa rozszerzone, a Ruciane-Nida stworzy dwie rozszerzone strefy aktywności.

OSA to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku dla całych rodzin. Mają one sprzyjać integracji społecznej i są skierowane do różnych grup wiekowych. OSA może powstać zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. Lokalizacja zależy od wnioskodawcy.

Bardzo się cieszę, że te środki trafią również do powiatu piskiego, tym bardziej, że zachęcałem do aplikowania o środki na budowę nowoczesnych placów zabaw. Jestem przekonany, że stworzymy kolejne miejsca rekreacji i spotkań całych rodzin.

Wariant podstawowy składa się z siłowni plenerowej i strefy relaksu. Na wariant rozszerzony składa się siłownia plenerowa, strefa relaksu, sprawnościowy plac zabaw wraz z ogrodzeniem.

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Wojewoda podpisał umowę na drogę na Wierzbę

Powiat Piski zmodernizuje dzięki rządowym środkom w kwocie około 1,5 mln zł blisko dwa kilometry drogi powiatowej biegnącej do przeprawy promowej  na Wierzbę (do szlabu). Koszty inwestycji podzielone zostały pomiędzy rząd polski i powiat Pisz po 50 proc. Jest to pierwszy etap modernizacji drogi powiatowej Nr 1777N.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyłem wraz z prof. Karolem Karskim europosłem, Małgorzatą Kopiczko senator RP, Andrzejem Nowickim starostą piskim, Markiem Wysockim wicestarostą piskim, Waldemarem Brendą członkiem zarządu powiatu piskiego oraz Ireną Jatkowską przewodniczącą rady powiatu i radnymi powiatowymi.

Cieszę się, że dzięki środkom rządowym zmodernizowana zostanie kolejna droga lokalna. Dzięki temu zadbamy o bezpieczeństwo na drogach naszego powiatu, który jak się okazuje jest na pierwszym miejscu pod względem bezpiecznych dróg w regionie Warmii i Mazur.

W ramach środków uruchomionych w 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych zostanie zmodernizowanych 51 dróg na Warmii i Mazurach za sumę blisko 75 mln złotych, w tym 33 drogi gminne i 18 powiatowych. W latach 2019-2028 na dofinansowanie remontów, budów i modernizacji dróg lokalnych oraz budowę mostów w ciągach dróg samorządowych przeznaczonych zostanie 36 mld zł.

Duże szanse na dofinansowanie ma również drugi wniosek powiatu piskiego, ponieważ zajmuje on 1 miejsce na liście rezerwowej i w przypadku oszczędności poprzetargowych innych samorządów zostanie on zrealizowany jako pierwszy. Wniosek dotyczy przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Ruda, a dokładnie chodzi o drogę Wólka Piska-Ruda i Ruda-Drygały.

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Rozmawiali o roli Izb Rolniczych

W konferencji udział wziął Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki, który w swoim wystąpieniu przedstawił założenia polityki rolnej rządu oraz rolę samorządu rolniczego w jej kształtowaniu i realizacji.
Podczas spotkania dyskutowano o rozwoju polskiego rolnictwa, jego cyfryzacji i innowacyjności. Wiele uwagi poświęcono również aktualnym problemom rolnictwa i obszarów wiejskich, które w swoim wystąpieniu przedstawił Zastępca dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie dr Marcin Kazimierczuk.
W roli prelegentów wystąpili również Krzysztof Jurgiel były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi obecnie poseł i kandydat do Parlamentu Europejskiego, który mówił o roli sejmu w realizacji polityki rolnej państwa, Jan Heichel Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, który zaprezentował działalność izby w regionie oraz Wiktor Szmulewicz Prezes i Mirosław Borowski Wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, którzy szeroko mówili o roli izb w kształtowaniu polityki rolnej państwa.
Poruszono również kwestie związane z problemem niedoboru wody, problemami lokalizacji inwestycji i rozwoju gospodarstw o różnej skali produkcji. Uwagę poświęcono także tegorocznym wyborom do izb rolniczych.
W debacie uczestniczyli rolnicy, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji, kierownicy biur terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz innych instytucji około rolniczych z terenu województwa.
Podczas konferencji głos zabrali również m.in. prof. Karol Karski Poseł do Parlamentu Europejskiego, Sławomir Sadowski Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski i Robert Telus Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jako koordynator wojewódzki odpowiedzialny za organizacje konferencji dziękuje Panu Damianowi Godzińskiemu Dyrektorowi W-MODR w Olsztynie oraz Panu Janowi Heichelowi Prezesowi Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie za pomoc oraz wkład w przygotowanie wydarzenia. Dzięki zaangażowaniu organizacyjnemu wskazanych instytucji mogło odbyć się merytoryczne spotkanie oraz debata nad problemami istotnymi z punktu widzenia rolników z naszego województwa.

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Zatańczyli poloneza na głównym rynku Pisza

Zanim jednak pary ruszyły w takt poloneza zebrani odśpiewali hymn narodowy i wysłuchali fragmentu epopei narodowej – „Pana Tadeusza”, a dokładnie Koncertu Jankiela. Nie przeszkodził nawet lekki deszcz. Wszystkim towarzyszyła atmosfera radości. Były kotyliony i biało czerwone barwy. Dziękuję organizatorom wydarzenia, którym byli: I Liceum Ogólnokształcące w Piszu oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Piszu, a także Klub Lokalnych Inicjatyw Oświatowych .

Top