Aktualności

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Poprawi się żegluga na Mazurach

16 października 2018 r. została podpisana umowa na budowę śluzy „Guzianka II” w Rucianem-Nidzie, obiektu, który wpłynie na poprawę jakości ruchu żeglugowego  w systemie Wielkich Jezior Mazurskich. Z tej w Rucianem-Nidzie odbyła się konferencja, podczas której przedstawiono założenia projektu, a Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podkreślił znaczenie jego realizacji. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Wód Polskich oraz Jerzy Małecki-Poseł na Sejm RP.

Rozpoczęcie budowy śluzy „Guzianka II”, łączącej jeziora Bełdany i Guzianka  z Jeziorem Nidzkim, to I etap projektu pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej  z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz  z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „GuziankaI”. Istniejąca śluza Guzianka wybudowana w 1879 roku stanowi bardzo ważny węzeł komunikacyjny szlaku, przez który w sezonie turystycznym przeprawia się kilkaset jednostek pływających dziennie. Obiekt jest obecnie w złym stanie technicznym, jego modernizacja wymaga całkowitego zamknięcia, a co za tym idzie wyłączenia ruchu żeglugowego. Przygotowano więc projekt budowy nowej śluzy tzw. „Guzianki II”, która obsłuży ruch podczas remontu istniejącej śluzy, a docelowo przejmie część ruchu żeglugowego pomiędzy jeziorami Bełdany i Nidzkie. Etap I to nie tylko budowa śluzy, ale też prace przy udrożnieniu szlaku wodnego na przesmyku jezior Mikołajskie-Tałty i przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie. Roboty budowlane potrwają do 30 czerwca 2020 r, a ich koszt wynosi blisko 26 mln zł. Przekazanie decyzji na użytkowanie śluzy nastąpi do 30 listopada 2020 roku.

Projekt „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” będzie realizowany w ramach współpracy  i partnerstwa kilku instytucji (Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Warszawie, Gminy Mikołajki, Gminy Ryn, Gminy Ruciane-Nida, Gminy Pisz, Gminy Mikołajki, Miasta Giżycko), a jego liderem jest Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie. Projekt ma na celu zwiększenie walorów turystycznych regionu dzięki poprawie infrastruktury szlaków wodnych oraz podkreślenie walorów i dziedzictwa naturalnego regionu. Realizacja zaplanowana jest na lata 2016–2021 i podzielona jest na trzy etapy.

Szacowana wartość całego projektu to 181,5 mln zł przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 154,3 mln zł.

Szlak żeglugowy WJM jest motorem rozwoju mazurskich miejscowości i nieporównywalną w skali kraju atrakcją dla miłośników żeglarstwa, dlatego tak ważne jest dbanie o jego infrastrukturę i rozwój. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zachowania w dobrym stanie zasobów kulturowych  i naturalnych regionu, i jednocześnie efektywniejszego ich wykorzystania, jego potencjału środowiskowego. Tym potencjałem niewątpliwie jest Szlak Wielkich Jezior Mazurskich wraz ze stworzoną na przełomie XIX i XX wieku infrastrukturą dróg wodnych, która jest gospodarczym sercem i motorem rozwoju miejscowości obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.

Źródło (tekst i foto): RZGW w Warszawie i Wody Polskie

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Piłkarze Znicza będą mieli zmodernizowany stadion

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska Grupa II. Wśród samorządów, które otrzymały dofinansowanie znalazła się gmina Biała Piska. Projekt, który dotyczy Klubu „Znicz” Biała Piska zakłada modernizację stadionu miejskiego poprzez budowę budynku szatni wraz z zapleczem. Koszt projektu to 1,31 mln zł, a blisko połowa tej kwoty  601 tys. zł pochodzić będzie z dotacji rządowej. Resztę dołoży samorząd.

Czytaj dalej

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

W Ełku poświęcono pomnik za Ojczyznę

15 września 2018 r. w  Ełku przy parafii pw. św. Jana Pawła II  wziąłem udział w poświęceniu pomnika za Ojczyznę nazwanego „Bramą Pokoju”. Pomnik ten przedstawia zarys Polski, w który są wpisane słowa: Bóg Honor Ojczyzna. Uwieńczony Krzyżem, jest symbolem upamiętniającym Odzyskanie Niepodległości 100 lat temu i wolności.  Poświęcenia dokonał w towarzystwie parlamentarzystów, władz samorządowych, księży i zaproszonych gości bp Jerzy Mazur-Biskup Ełcki.

W homilii podczas uroczystej mszy świętej ksiądz biskup odniósł się do postaci Chrystusa – Mistrza, jako wzoru, który po zmartwychwstaniu przekazał swoim uczniom dar pokoju, którego dziś wszyscy potrzebujemy. Apelował on o modlitwę w intencji pokoju w naszej małej Ojczyźnie – diecezji, jak i na całym świecie.

Od wczesnych godzin porannych parafianie, zaproszeni goście mieli możliwość złożenia podpisu na Akcie Kapsuły Czasu. Po eucharystii odbyło się przejście pod pomnik. Tam nastąpiło wmurowanie Kapsuły Czasu. Odbył się Apel Poległych. Wszyscy zebrani mieli możliwość przejścia przez Bramę Pokoju.

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

PKP wyremontuje most kolejowy na Pisie

Modernizacja torów, nowe przystanki, infrastruktura towarzysząca, ale również remont mostu kolejowego na Pisie. Tak szeroki zakres prac PKP PLK S.A. planuje w ramach modernizacji linii kolejowej nr 219, której 112 – kilometrowej odcinku pochłonie blisko 300 mln zł. Prace poprawią komfort jazdy i skróci się znacząco czas podróży i transportu towarów na trasie Olsztyn Główny – Szczytno – Pisz – Ełk.

Czytaj dalej

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

W Gołdapi podziękowano za plony z diecezji ełckiej

8 września 2018 r. wziąłem udział w Dożynkach Diecezjalnych, w których wspólnie podziękowaliśmy za plony w diecezji ełckiej. Mszy świętej przewodniczył ks. Jerzy Mazur-Biskup Diecezji Ełckiej.

Słowa wdzięczności za tegoroczne plony wyrażali Bogu rolnicy, sadownicy, ogrodnicy, wszyscy, którzy trudzili się, aby pole zaorać, posiać ziarno i zebrać obfite plony. W dziękczynieniu uczestniczyli także ludzie z miast, ludzie, którzy żyją z pracy rąk rolnika.

W kazaniu biskupa ełckiego nie zabrakło również odniesień do aktualnych, tegorocznych problemów w rolnictwie. Tegoroczna susza, słabsze zbiory, trudności w sprzedaży i inne trudności, które nękają wieś nie mogą jednak zniszczyć postawy wdzięczności rolników wobec Boga. Ksiądz biskup zwrócił słuchaczom szczególną uwagę na wartość chleba w życiu codziennym i prosił o żywą modlitwę, aby nigdy nie zabrakło go na naszych stołach i aby był zawsze szanowany i dobrze dzielony.

Podczas mszy świętej zostały poświęcone ziarno na zasiew oraz chleby, którymi kapłani podzielili się z uczestnikami uroczystości. Organizatorzy przygotowali także część artystyczną oraz konkurs na wieńce dożynkowe, do którego zgłoszono 45 wieńców, w tym jeden z sołectwa gminy Biała Piska, który prezentuje ostatnie zdjęcie pod tekstem. Osoby szczególnie zaangażowane w krzewienie wiary na ziemi diecezji ełckiej, za świadectwo chrześcijańskiego życia, zostały uhonorowane medalami przez bp. Jerzego Mazura.

 

Fot. Martyria-czasopismo diecezji ełckiej

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Nowy rok szkolny – nowe wyzwania

Podobnie jak w niemal 24 tysiącach szkół i placówek oświatowych 3 września 2018 r. uroczyście zainaugurowano nowy rok szkolny w Piszu. Osobiście uczestniczyłem w apelu rozpoczynającym rok szkolny w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Powiatową w Piszu gdzie uczniów i nauczycieli powitał nowy dyrektor Paweł Bazydło – nauczyciel i były wicedyrektor szkoły.

W uroczystości wzięła również udział między innymi Pani Maria Ramatowska-była dyrektor ZSZ i nauczycielka Pana Pawła Bazydło, która wyraziła wielkie zadowolenie z faktu, że teraz jej uczeń obejmuje stanowisko dyrektora szkoły. Do życzeń dla nowego dyrektora dołączył się Andrzej Nowicki-Starosta Piski. Błogosławieństwa na nowy rok szkolny uczniom i nauczycielom udzielił ks. Wojciech Kalinowski – proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Piszu.

Ten rok szkolny będzie wyjątkowy z wielu względów. Jak ogłosiła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska będzie on obchodzony pod hasłem „Niepodległa”. Będzie to również pierwszy po wielu latach przerwy rok szkolny, gdy w 8-letnich szkołach podstawowych uczyć się będzie osiem roczników. Tym samym to ostatni rok istnienia gimnazjów.

Przygotowania do rozpoczęcia szkoły wyglądały tym razem nieco inaczej  dzięki rządowemu programowi 300+ na wyprawkę dla uczniów i uciesze rodziców.

Także nauczyciele powinni być zadowoleni, bo czeka ich następna tura podwyżek. Od 1 stycznia 2019 wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o kolejne 5%. W ciągu trzech lat wynagrodzenia nauczycieli zostaną podniesione o ok. 15,8%. Całość tej podwyżki wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r.

Ten rok szkolny przyniesie także środki na doposażanie pracowni. Jednym z priorytetów roku 2018 jest przekazanie środków samorządom na doposażenie pracowni przedmiotowych i laboratoriów w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Cały program dofinansowania jest zaplanowany na 4 lata. Na ten cel wygospodarowano 320 mln zł.

Wraz z pierwszym dzwonkiem życzę wszystkim uczniom, aby ten rok szkolny był  pełen zapału do zdobywania wiedzy i płynącej z tego satysfakcji. Nauczycielom życzę, aby szkoła była miejscem gdzie realizują swoje plany i zamierzenia zawodowe w przyjaznej atmosferze. Natomiast pozostałym pracownikom szkoły życzę zadowolenia z wykonywanej pracy.

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Będzie bezpieczniej na ul. Wojska Polskiego w Orzyszu

31 sierpnia 2018 r. w mojej obecności Mirosław Nicewicz – Dyrektor Oddziału GDDKiA w Olsztynie i Krzysztof Targoński – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego w Piszu Sp. z o.o., podpisali umowę na modernizację odcinka drogi krajowej nr 63 w Orzyszu. Inwestycja obejmie 1,35 km ul. Wojska Polskiego, a jej koszt to blisko 12 mln zł. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli także Sławomir Sadowski – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, Jerzy Szmit – obecnie członek zarządu PKP TELKOL, który uczestniczył od początku w rozmowach dotyczących przebudowy drogi jeszcze jako Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa oraz delegacja z Gminy Orzysz z Zbigniewem Włodkowskim na czele.

Przebudowa drogi krajowej nr 63 w Orzyszu to zadanie realizowane w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Obecnie w tym Programie na terenie Warmii i Mazur na lata 2016-2023 zatwierdzono do realizacji 53 zadania o łącznej wartości 822 mln zł.

Inwestycja, której czas realizacji zaplanowano na 16 miesięcy, będzie wykonywana w systemie „Projektuj i buduj”. W jej ramach wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni drogi. Przebudowane zostaną skrzyżowania, chodniki, zjazdy i odwodnienie drogi. Powstaną wyspy dzielące, zamontowane zostaną bariery ochronne oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonane będzie oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie obejmuje też przebudowę kolizji z linią energetyczną wraz z przestawieniem słupów elektrycznych, postawieniem nowych oraz położeniem kabla NN nową trasą. Zostanie wybudowany również kanał technologiczny.

Bardzo się cieszę, że modernizacja ul. Wojska Polskiego w Orzyszu dojdzie do skutku. To ważna, wjazdowa droga w mieście, a także strategiczny odcinek drogi krajowej nr 63. Satysfakcjonujący jest również fakt, że wykonawcą inwestycji będzie firma z Pisza. Warto podkreślić, że obecnie mamy do czynienia z  niespotykaną wcześniej skalą inwestycji realizowanych przez olsztyńskie GDDKiA w województwie. Środki zaplanowane, które zostaną uruchomione przez rząd jeszcze w tym roku, na poprawę stanu dróg gminnych i powiatowych w Polsce to kwota 5 mld zł. To pięciokrotnie więcej niż w latach rządów poprzedniej ekipy.

Top