Aktualności

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

W Ełku poświęcono pomnik za Ojczyznę

15 września 2018 r. w  Ełku przy parafii pw. św. Jana Pawła II  wziąłem udział w poświęceniu pomnika za Ojczyznę nazwanego „Bramą Pokoju”. Pomnik ten przedstawia zarys Polski, w który są wpisane słowa: Bóg Honor Ojczyzna. Uwieńczony Krzyżem, jest symbolem upamiętniającym Odzyskanie Niepodległości 100 lat temu i wolności.  Poświęcenia dokonał w towarzystwie parlamentarzystów, władz samorządowych, księży i zaproszonych gości bp Jerzy Mazur-Biskup Ełcki.

W homilii podczas uroczystej mszy świętej ksiądz biskup odniósł się do postaci Chrystusa – Mistrza, jako wzoru, który po zmartwychwstaniu przekazał swoim uczniom dar pokoju, którego dziś wszyscy potrzebujemy. Apelował on o modlitwę w intencji pokoju w naszej małej Ojczyźnie – diecezji, jak i na całym świecie.

Od wczesnych godzin porannych parafianie, zaproszeni goście mieli możliwość złożenia podpisu na Akcie Kapsuły Czasu. Po eucharystii odbyło się przejście pod pomnik. Tam nastąpiło wmurowanie Kapsuły Czasu. Odbył się Apel Poległych. Wszyscy zebrani mieli możliwość przejścia przez Bramę Pokoju.

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

PKP wyremontuje most kolejowy na Pisie

Modernizacja torów, nowe przystanki, infrastruktura towarzysząca, ale również remont mostu kolejowego na Pisie. Tak szeroki zakres prac PKP PLK S.A. planuje w ramach modernizacji linii kolejowej nr 219, której 112 – kilometrowej odcinku pochłonie blisko 300 mln zł. Prace poprawią komfort jazdy i skróci się znacząco czas podróży i transportu towarów na trasie Olsztyn Główny – Szczytno – Pisz – Ełk.

Czytaj dalej

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

W Gołdapi podziękowano za plony z diecezji ełckiej

8 września 2018 r. wziąłem udział w Dożynkach Diecezjalnych, w których wspólnie podziękowaliśmy za plony w diecezji ełckiej. Mszy świętej przewodniczył ks. Jerzy Mazur-Biskup Diecezji Ełckiej.

Słowa wdzięczności za tegoroczne plony wyrażali Bogu rolnicy, sadownicy, ogrodnicy, wszyscy, którzy trudzili się, aby pole zaorać, posiać ziarno i zebrać obfite plony. W dziękczynieniu uczestniczyli także ludzie z miast, ludzie, którzy żyją z pracy rąk rolnika.

W kazaniu biskupa ełckiego nie zabrakło również odniesień do aktualnych, tegorocznych problemów w rolnictwie. Tegoroczna susza, słabsze zbiory, trudności w sprzedaży i inne trudności, które nękają wieś nie mogą jednak zniszczyć postawy wdzięczności rolników wobec Boga. Ksiądz biskup zwrócił słuchaczom szczególną uwagę na wartość chleba w życiu codziennym i prosił o żywą modlitwę, aby nigdy nie zabrakło go na naszych stołach i aby był zawsze szanowany i dobrze dzielony.

Podczas mszy świętej zostały poświęcone ziarno na zasiew oraz chleby, którymi kapłani podzielili się z uczestnikami uroczystości. Organizatorzy przygotowali także część artystyczną oraz konkurs na wieńce dożynkowe, do którego zgłoszono 45 wieńców, w tym jeden z sołectwa gminy Biała Piska, który prezentuje ostatnie zdjęcie pod tekstem. Osoby szczególnie zaangażowane w krzewienie wiary na ziemi diecezji ełckiej, za świadectwo chrześcijańskiego życia, zostały uhonorowane medalami przez bp. Jerzego Mazura.

 

Fot. Martyria-czasopismo diecezji ełckiej

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Nowy rok szkolny – nowe wyzwania

Podobnie jak w niemal 24 tysiącach szkół i placówek oświatowych 3 września 2018 r. uroczyście zainaugurowano nowy rok szkolny w Piszu. Osobiście uczestniczyłem w apelu rozpoczynającym rok szkolny w Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Powiatową w Piszu gdzie uczniów i nauczycieli powitał nowy dyrektor Paweł Bazydło – nauczyciel i były wicedyrektor szkoły.

W uroczystości wzięła również udział między innymi Pani Maria Ramatowska-była dyrektor ZSZ i nauczycielka Pana Pawła Bazydło, która wyraziła wielkie zadowolenie z faktu, że teraz jej uczeń obejmuje stanowisko dyrektora szkoły. Do życzeń dla nowego dyrektora dołączył się Andrzej Nowicki-Starosta Piski. Błogosławieństwa na nowy rok szkolny uczniom i nauczycielom udzielił ks. Wojciech Kalinowski – proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Piszu.

Ten rok szkolny będzie wyjątkowy z wielu względów. Jak ogłosiła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska będzie on obchodzony pod hasłem „Niepodległa”. Będzie to również pierwszy po wielu latach przerwy rok szkolny, gdy w 8-letnich szkołach podstawowych uczyć się będzie osiem roczników. Tym samym to ostatni rok istnienia gimnazjów.

Przygotowania do rozpoczęcia szkoły wyglądały tym razem nieco inaczej  dzięki rządowemu programowi 300+ na wyprawkę dla uczniów i uciesze rodziców.

Także nauczyciele powinni być zadowoleni, bo czeka ich następna tura podwyżek. Od 1 stycznia 2019 wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o kolejne 5%. W ciągu trzech lat wynagrodzenia nauczycieli zostaną podniesione o ok. 15,8%. Całość tej podwyżki wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r.

Ten rok szkolny przyniesie także środki na doposażanie pracowni. Jednym z priorytetów roku 2018 jest przekazanie środków samorządom na doposażenie pracowni przedmiotowych i laboratoriów w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Cały program dofinansowania jest zaplanowany na 4 lata. Na ten cel wygospodarowano 320 mln zł.

Wraz z pierwszym dzwonkiem życzę wszystkim uczniom, aby ten rok szkolny był  pełen zapału do zdobywania wiedzy i płynącej z tego satysfakcji. Nauczycielom życzę, aby szkoła była miejscem gdzie realizują swoje plany i zamierzenia zawodowe w przyjaznej atmosferze. Natomiast pozostałym pracownikom szkoły życzę zadowolenia z wykonywanej pracy.

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Będzie bezpieczniej na ul. Wojska Polskiego w Orzyszu

31 sierpnia 2018 r. w mojej obecności Mirosław Nicewicz – Dyrektor Oddziału GDDKiA w Olsztynie i Krzysztof Targoński – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego w Piszu Sp. z o.o., podpisali umowę na modernizację odcinka drogi krajowej nr 63 w Orzyszu. Inwestycja obejmie 1,35 km ul. Wojska Polskiego, a jej koszt to blisko 12 mln zł. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli także Sławomir Sadowski – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, Jerzy Szmit – obecnie członek zarządu PKP TELKOL, który uczestniczył od początku w rozmowach dotyczących przebudowy drogi jeszcze jako Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa oraz delegacja z Gminy Orzysz z Zbigniewem Włodkowskim na czele.

Przebudowa drogi krajowej nr 63 w Orzyszu to zadanie realizowane w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Obecnie w tym Programie na terenie Warmii i Mazur na lata 2016-2023 zatwierdzono do realizacji 53 zadania o łącznej wartości 822 mln zł.

Inwestycja, której czas realizacji zaplanowano na 16 miesięcy, będzie wykonywana w systemie „Projektuj i buduj”. W jej ramach wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni drogi. Przebudowane zostaną skrzyżowania, chodniki, zjazdy i odwodnienie drogi. Powstaną wyspy dzielące, zamontowane zostaną bariery ochronne oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonane będzie oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie obejmuje też przebudowę kolizji z linią energetyczną wraz z przestawieniem słupów elektrycznych, postawieniem nowych oraz położeniem kabla NN nową trasą. Zostanie wybudowany również kanał technologiczny.

Bardzo się cieszę, że modernizacja ul. Wojska Polskiego w Orzyszu dojdzie do skutku. To ważna, wjazdowa droga w mieście, a także strategiczny odcinek drogi krajowej nr 63. Satysfakcjonujący jest również fakt, że wykonawcą inwestycji będzie firma z Pisza. Warto podkreślić, że obecnie mamy do czynienia z  niespotykaną wcześniej skalą inwestycji realizowanych przez olsztyńskie GDDKiA w województwie. Środki zaplanowane, które zostaną uruchomione przez rząd jeszcze w tym roku, na poprawę stanu dróg gminnych i powiatowych w Polsce to kwota 5 mld zł. To pięciokrotnie więcej niż w latach rządów poprzedniej ekipy.

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Muzeum o Niepodległej odwiedziło Pisz

Wyjątkowo dużym zainteresowaniem cieszyło się Mobilne Muzeum Multimedialne, które w dniach 21-22 sierpnia 2018 r. można było zwiedzać w Piszu. W sumie przez dwa dni ekspozycję prezentującą historię odradzającej się Polski odwiedziło aż 750 osób, w tym duża liczba dzieci i młodzieży. Pisz był dwudziestym miastem na trasie Muzeum, które docelowo odwiedzi ponad 50 miast Polski.

Projekt Mobilnego Muzeum Multimedialnego jest zrealizowany z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Wystawa pokazuje proces budowy Polski, która odradza się po 123 latach niewoli.

Muzeum zajmuje 60 m2 powierzchni i przekazuje wiele informacji na ekranach dotykowych. Można je zwiedzać 30 minut, 2 godziny, ale jeśli chciałoby się przeczytać i obejrzeć wszystkie materiały trzeba byłoby spędzić w nim 9 godzin. Ekspozycja ukazuje szeroką panoramę II Rzeczypospolitej. Wiele miejsca poświęca wybitnym Polakom i rodzimym wynalazkom, a także symbolom polskiej tożsamości i wielu innym historycznym ciekawostkom o Polsce i Polakach.

Pobyt Muzeum w Piszu wzbogaciło lokalne obchody 100-lecia Naszej Niepodległości.

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Poprawimy wodne połączenie Pisza z Warszawą, a na Pisie powstanie próg wodny

Od lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku mówi się o śluzie na Pisie i nie jest to raczej przypadkiem, że temat wraca zawsze przed wyborami samorządowymi. Tymi, którzy go podejmują są kolejni kandydaci na starostów, burmistrzów i radnych. Po wyborach temat odkładany jest do szuflady, do czasu kolejnej kampanii wyborczej. Każdy mówi, każdy przywołuje temat, ale tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy jak duża i kosztowna to inwestycja. Budżet starostwa, ani gminy tej inwestycji nie udźwignie. Tylko budżet państwa może wpisać w swoje wydatki tak duże inwestycje wodne jak regulacja Pisy.

W tym roku, zapowiadane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości inwestycje wodne na Mazurach zbiegły się czasowo z kampanią samorządową, w której lokalni włodarze znów zapowiadają coś, co nie ma pokrycia w budżetach ich samorządów i z ich strony jest niemożliwe. Pozwolą Państwo, że przedstawię sprawę inwestycji na Pisie niejako w imieniu rządu.

Na początku sierpnia 2018 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk na swojej konferencji prasowej zapowiedział rewolucyjne zmiany dotyczące szlaku wodnego łączącego Mazury z Warszawą. Prace inwestycyjne będą podzielone na etapy, które polegać będą na udrożnieniu szlaku i wykonaniu budowli regulacyjnych. Dzięki temu zniknie problem ekstremalnych stanów wód między innymi w Pisie.

Budowę drogi wodnej łączącej Warszawę z Mazurami rozpoczęto od udrożnienia Kanału Żerańskiego przez co można żeglować z Warszawy na Zalew Zegrzyński. Obecnie prace, które docelowo mają odbudować Szlak Stefana Batorego łączący centralną Polskę z jeziorami mazurskimi, skupione są w Ostrołęce.

Obecny na konferencji Przemysław Daca Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zapowiedział natomiast, że kolejnym etapem modernizacji szlaku będą prace na Narwi i docelowo na Pisie. Prócz prac regulacyjnych, pogłębiarskich, konieczna będzie budowa co najmniej dwóch progów wodnych w tym w Piszu.

Regulacja Pisy i Narwi ma potrwać 3-4 lata, a koszt tego spektakularnego przedsięwzięcia szacowany jest na ponad 100 mln zł. Zanim jednak dojdzie do jakichkolwiek prac budowlanych niezbędna jest szczegółowa ocena, raport oddziaływania na środowisko i odpowiednie projekty. Będzie to najkosztowniejsza inwestycja wodna ostatnich dekad na Mazurach.

Istotny etap prac przy połączeniu Warszawy z Mazurami będzie dotyczył Pisy. Z wagi przedsięwzięcia zdają sobie sprawę przedstawiciele instytucji państwowych, finansujących ją w całości. 13 sierpnia 2018 r. w Piszu z wizytą przebywał Henryk Jaros Zastępca Dyrektora RZGW w Białymstoku odpowiedzialny w Zarządzie za powodzie i susze. Wyraził on swoje duże zainteresowanie planowaną inwestycją w Piszu i zapewnił o swoim osobistym zaangażowaniu w pomyślne i sprawne przeprowadzenie prac.

Nie jest w żadnym wypadku możliwe, żeby próg na Pisie i jej pogłębienie zostały wykonane w rok. Sam raport środowiskowy należy przeprowadzić etapowo, w każdej porze roku. Rok 2021 to najbliższa realna data, aby rozpocząć prace.

Na podstawie mojej rozmowy z Dyrektorem Henrykiem Jarosem wiem, że koszty związany z pracami i budową obiektów regulacyjnych na Pisie to też kilkadziesiąt milionów złotych. Dzięki tej inwestycji poziom jeziora Roś wzrośnie po budowie progu na rzece o 30 cm, co da 20 mln m3 więcej wody na naszym terenie. Jeszcze w tym roku zostaną podjęte przez RZGW działania mające na celu zabezpieczenie środków na dokumentację projektową, która przy tej skali inwestycji wyniesie 500 tys. zł.

Regulacja stanu wody będzie  bardzo ważną kwestia dla naszego regionu, a przede wszystkim dla Pisza. Mieszkańcy miasta wiedzą najlepiej jak wahania stanu wody w Pisie odbijają się na życiu codziennym i turystycznym miasta. Dzięki tej inwestycji, podkreślę kolejny raz, finansowanej ze środków rządowych za kilka lat problemy wodne powinny przejść do historii.

Jeśli tylko w sprawie prac wodnych na Pisie będę wiedział coś nowego, będą Państwu przedstawiał to na bieżąco.

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Ponad 6 mln zł z budżetu państwa na remont drogi Pisz-Wiartel

31 lipca 2018 r. podczas pobytu w Piszu Artura Chojeckiego-Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Krzysztofa Marka Nowackiego-Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty odbyła się ich wizyta na placu budowy drogi powiatowej Pisz-Karpa. Wojewoda zobaczył jak rozdysponowane są środki rządowe na terenie powiatu piskiego. Po placu budowy oprowadziłem Panów wraz z Andrzejem Nowickim-Starsotą Piskim i Andrzejem Zadrogą-Dyrektorem I LO w Piszu.

Na II etap budowy na odcinku Pisz-Wiartel Mały ze środków rządowych za pośrednictwem Wojewody przeznaczono 3 mln zł. Prace drogowe są na finiszu. Droga będzie całkowicie zamknięta przez cały następny tydzień, czyli 6-10 sierpnia w godzinach 9.00-17.00. Zakończenie prac przewiduje się w drugiej połowie sierpnia.

Z kolei III etap prac na odcinku Wiartel-Mały Wiartel z budżetu państwa przeznaczono 3,25 ml zł. Prace ruszą niebawem po rozstrzygnięciu przetargu. Na tą jakże potrzebną drogę Pisz-Wiartel z budżetu państwa przeznaczono w sumie ponad 6 ml zł. Reszta środków pochodzi z budżetu Powiatu Pisz. Dziękuję Panu Arturowi Chojeckiemu-Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, za aktywne działania na rzecz poprawy infrastruktury drogowej w naszym powiecie.

Top