Aktualności

by serwis serwis Brak komentarzy

Darmowa Pomoc Prawna

System jest efektem wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zobacz gdzie możesz uzyskać porady prawne.

System darmowej pomocy prawnej zaczął działać od początku 2016 roku na terenie całej Polski. Jest on efektem wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych gwarantuje bezpłatny dostęp do porad prawnych udzielanych przez adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim doświadczeniem.

Szczegóły udzielania porad dostępne są na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Ambulans będzie służył mieszkańcom Białej Piskiej

Ambulans z najnowszym wyposażeniem przekazano 2 lutego 2018 r. dla Ośrodka Zdrowia w Białej Piskiej. Środki na zakup karetki pochodziły z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który zauważając potrzeby samorządów przekazał na ten cel ponad 220 tysięcy złotych. Resztę środków z 300 tysięcy złotych dołożył Szpital Powiatowy w Piszu.

Należy podkreślić, że w 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał szpitalowi w Piszu kwotę ponad 400 tysięcy złotych m.in. na zakupów sprzętu medycznego.

W uroczystości przekazania ambulansu uczestniczyłem wraz z Marcinem Domianem-Doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Marcinem Siejkiem-Asystentem Społecznym oraz samorządowcami Andrzejem Nowickim-Starostą Piskim, Wojciechem Stępniakiem-Burmistrzem Białej Piskiej oraz radnym powiatowymi i miejskimi.

Ten ambulans to kolejny dowód na to, że rząd dotrzymuje słowa danego obywatelom. Dbamy o bezpieczeństwo i opiekę zdrowotną naszych mieszkańców i dostrzegamy ich potrzeby zwłaszcza w Polsce lokalnej. Dziękuję Panu Arturowi Chojeckiemu-Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, jak również Panu Andrzejowi Nowickiemu-Staroście Piskiemu i Panom Markowi  Skarzyńskiemu i Krzysztofowi Woźniakowi-Dyrektorom Szpitala w Piszu za zaangażowanie się w sprawę zakupu ambulansu dla gminy Biała Piska i życzę, aby jak najlepiej służył on mieszkańcom.

Poświęcenia ambulansu, jak również błogosławieństwa ratowników medycznych dokonał ks. Piotr Butrymowicz-proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Białej Piskiej.

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Strażacy mają nową siedzibę, a mieszkańcy są bezpieczniejsi

Dziewięć lat trwał remont strażnicy przy ul. Suwalskiej w Ełku. 29 stycznia 2018 r. wraz z Jarosławem Zielińskim-Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sławomirem Sadowskim-Wicewojewodą Warmińsko-Mazurskim uczestniczyłem w uroczystym otwarciu nowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku. Jednostka wzbogaciła się również o nowy samochód ze sprzętem do ochrony dróg oddechowych oraz łódź.

Na początku kadencji mówiliśmy, że jednym z priorytetów Prawa i Sprawiedliwości będzie bezpieczeństwo naszych obywateli. Słowa dotrzymujemy. Zakończenie inwestycji to dowód na to, że rządowy Program Modernizacji Służb Mundurowych działa sprawnie. Nie szczędzimy środków na doposażenie innych służb. W minionym tygodniu nowe radiowozy trafiły do policjantów z Pisza i Ełku.

Inwestycja rozpoczęła się w 2009 roku. Jej realizacja składała się z sześciu etapów. Wartość zadania to ponad 3, 8 mln złotych. Ponad 90 proc. tej kwoty pochodziło z budżetu państwa, resztę dołożyły lokalne samorządy.

Zakres prac obejmował przede wszystkim termomodernizację strażnicy i wykonanie nadbudowy istniejącego budynku w celu pozyskania dodatkowej przestrzeni. Dzięki temu komenda straży pożarnej przeniesie się z ul. Piłsudskiego na Suwalską. W jednym miejscu funkcjonować będzie Jednostka Ratownictwa Gaśniczego i administracja.

Podczas uroczystości miało miejsce również otwarcie sali edukacyjnej dla dzieci „Ognik”. Jest to drugi tego typu obiekt w województwie. Uroczystość była także okazją do ogłoszenia, że Ochotnicza Straż Pożarna w Pisanicy została wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Radiowozy dla piskiej komendy z programu 50×50

Komenda Powiatowa Policji w Piszu otrzymała trzy nowe radiowozy. 17 stycznia 2018 r. odbyła się uroczystość przekazania pojazdów dla policjantów. W uroczystości wziąłem udział wraz z insp. Tomaszem Klimkiem-Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie, samorządowcami powiatu piskiego oraz ks. Janem Karbowskim, który poświęcił radiowozy, aby jeździło się nimi bezpiecznie.

Na wyposażenie piskiej komendy trafiły dwa oznakowane pojazdy marki mokka i nieoznakowany citroen C3. Wszystkie trzy auta mają napęd 4×4. W ciągu dwóch ostatnich lat dla policjantów z powiatu piskiego przekazano już osiem nowych radiowozów. W piskiej komendzie połowę pojazdów stanowią radiowozowy mające dwa lub mniej lat użytkowania.

Samochody o łącznej wartości ponad 200 tysięcy złotych zostały zakupione z pieniędzy przekazanych przez Komendę Główną Policji i Powiat Piski oraz Gminę Pisz w ramach programu „50×50”. Oznacza to, że połowa kwoty została przekazana przez lokalny samorząd, a drugą połowę sfinansowała Komenda Główna Policji z Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020.

Biorący udział w uroczystości goście w swoich wystąpieniach podkreślali, że zakup tych aut jest możliwy dzięki dobrej współpracy lokalnych samorządów i policjantów.  To wszystko przełoży się na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu piskiego, ale także na lepsze warunki pracy policjantów.

Oznakowane radiowozy będą służyły w codziennej służbie policjantom prewencji i ruchu drogowego. Pojazd nieoznakowany trafi do dyspozycji służby kryminalnej.

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

To było wyjątkowe spotkanie opłatkowe

„Tylko człowiek, który nie żyje pokorą jest zakłamany i pyszny, i nigdy nie rozpozna Boga w drugim człowieku. Wy jako przedsiębiorcy i pracodawcy zatrudniacie różne osoby i bardzo ważne jest, aby pokazać, że żyjecie ewangelią i świadczycie o ewangelii. To jest najwspanialsze świadectwo dla środowiska pracy – mówił ks. Jerzy Mazur – Biskup Ełcki w Niedzielę Chrztu Pańskiego do zgromadzonych na mszy świętej rozpoczynającej tradycyjne noworoczne spotkanie z pracodawcami, członkami Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia „Dobro Wspólne”.

Po Mszy św. w siedzibie Kurii Diecezji Ełckiej odbyła się dalsza część spotkania. Biskup podsumował miniony rok i wyraził wdzięczność obecnym „za to dobro, które tworzyliśmy wspólnie i które przez nas było tworzone”.

– Dziękuję za zaangażowanie się w przeżywanie w minionym roku jubileuszu 25-lecia naszej diecezji, wielkich jubileuszy maryjnych, a także podniosłym momentem był dar choinki dla Ojca Świętego Franciszka – mówił bp Jerzy Mazur – Była to wielka radość, nie tylko dla mnie, dla leśników, dla biskupów ale przede wszystkim dla naszej diecezji.

Nawiązując do nadchodzących wydarzeń ordynariusz diecezji zaznaczył: „.Rok będzie znaczony obecnością nowymi wyzwaniami: 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę i Synod Biskupów w Rzymie na temat młodzieży.

Bp Jerzy Mazur, zwracając się do zgromadzonych gości mówił: „Patrząc w przyszłość tego roku który rozpoczynamy, życzę aby Bóg was umacniał w życiu osobistym, rodzinnym i życiu zawodowym. Życzę, abyście jako pracodawcy mogli odczuwać to umocnienie Boże i za św. Pawłem często powtarzać: Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”.

Spotkanie miało także piski akcent. W atmosferę świąteczną wprowadziły kolędy w wykonaniu Pan Marka Piotrowskiego – Prezesa Oddziału Akcji Katolickiej w Piszu wraz z synem Patrykiem i wokalistką Zuzą Nalewajek. Po oficjalnych życzeniach nastąpiło tradycyjne przełamanie się opłatkiem. Spotkanie zakończyło się wieczerzą wigilijną.

Wśród uczestników spotkania obecni byli parlamentarzyści, prezydent miasta Ełku, przedstawiciele samorządu miejskiego, powiatowego i gminnego, przedstawiciele miejskich oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, wymiaru sprawiedliwości i oświaty, organizacji pozarządowych i związków zawodowych, lekarze, bankowcy, a także przedsiębiorcy.

Źródło: Martyria – czasopismo Diecezji Ełckiej

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Rozmawiali o konstytucji dla rolników i podzielili się opłatkiem

Nic o Was, bez Was – tymi słowami zwrócił się Zbigniew Babalski – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi do uczestników spotkania opłatkowego członków samorządu rolniczego Warmii i Mazur, które odbyło się 18 grudnia 2017 r. w Olsztynie.

W spotkaniu wraz z Andrzejem Maciejewskim – Posłem na Sejm RP uczestniczyliśmy jako przedstawiciele parlamentu. Na sali zasiedli także licznie przedstawiciele wojewódzkich instytucji działających na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Podczas spotkania rozmawiano o nowelizacji przepisów regulujących obrót ziemią rolną, walce z ASF, priorytetowych działaniach resortu rolnictwa w roku 2018, które znajda się w „Konstytucji dla rolników” – czyli ustawie o gospodarstwie rolnym, pakcie dla obszarów wiejskich, ubezpieczeniach upraw i zwierząt.

Nie zabrakło również pytań dotyczących zmian w prawie łowieckim.
Minister podkreślił dobrą współpracę z samorządem rolniczym oraz poinformował o trwających pracach nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o izbach rolniczych. Projekt po opracowaniu będzie konsultowany z samorządem rolniczym.

Na zakończenie posiedzenia uczestniczy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczno – noworoczne.

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Dziękujemy za bożonarodzeniowy dar serca

Odzew mieszkańców i instytucji z powiatu piskiego przeszedł oczekiwania organizatorów Zbiórki Bożonarodzeniowej 2017. Z przekazanych produktów pierwszej potrzeby, słodyczy i zabawek udało się przygotować 96 wypełnionych po brzegi paczek świątecznych. Trafiły one do polskich rodzin na Kresach Wschodnich od których przekazujemy po trzykroć – DZIĘKUJEMY!

Czytaj dalej

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Upamiętnili ofiary stanu wojennego poezją i wspomnieniami

Dwudniowe obchody 36. rocznicy upamiętnienia ofiar stanu wojennego rozpoczęły się 10 grudnia 2017 r. od mszy świętej w intencji ofiar komunizmu w kościele pw. Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej.

Następnie w „Starym Ogólniaku” odbyła się wieczornica pt. „Ostatni dzwonek, czyli jak wyśpiewaliśmy koniec komunizmu” podczas której młodzi i starsi powrócili do tamtego czasu obrazem, słowem poetyckim, muzyką i wspomnieniem.

13 grudnia mieszkańcy Pisza spotkali się pod Pomnikiem Wolności. Po modlitwie poprowadzonej przez ks. Marka Gutowskiego złożono kwiaty i zapalono znicze i upamiętniając ofiary stanu wojennego.

Współorganizatorami piskich obchodów był NSZZ „Solidarność”, I Liceum Ogólnokształcące w Piszu, Klub Lokalnych Inicjatyw Oświatowych oraz Oddział IPN w Białymstoku. Obchodom patronował Jerzy Małecki-Poseł na Sejm RP.

Top