Aktualności

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Wręczono odznaczenia i awanse dla strażaków za ich służbę

Cały miesiąc maj jest szczególny dla strażaków. Choć 4 maja oficjalnie obchodzono dzień św. Floriana to uroczystości w poszczególnych regionach Polski odbywają się przez cały miesiąc.

21 maja 2018 r. uczestniczyłem w powiatowych obchodach Dnia Strażaka w Ełku.

Podczas uroczystego apelu Jarosław Zieliński, Wiceminister  Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczył awanse i odznaczenia dla ponad 60 funkcjonariuszy straży pożarnej. Przyznane zostały Srebrne i Brązowe odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz medale za „Długoletnią Służbę” i za „Zasługi dla Pożarnictwa”.

Wśród awansowanych znalazł się bryg. Paweł Pieńkosz- Komendant Powiatowy PSP w Piszu. Wśród odznaczonych  Jerzy Zach z Pisza – Srebrny Medal za długoletnia służbę, Dariusz Duda z Pisza – Brązowa Odznaka za działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej, druh Marian Ramotowski z Białej Piskiej Brązowa Odznaka na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Wszystkim odznaczonym i awansowanych strażakom gratuluję.

Dziękuję wszystkim strażakom zarówno zawodowym, jak i ochotnikom za zaangażowanie i pracę na rzecz naszych obywateli. Życzę bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.  Dziękuję także Waszym rodzinom Niech św. Florian otacza Was wszystkich swoją opieką.

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Kolejne środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Samorządy z  Warmii i Mazur otrzymały prawie 10 mln zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Podczas spotkania w Urzędzie Wojewódzkim Wojewoda Artur Chojecki wręczył przedstawicielom jedenastu jednostek samorządu terytorialnego promesy stanowiące gwarancję przekazania funduszy m.in. na remonty dróg i odbudowę mostów. Powiat piski otrzymał ponad milion złotych.

W warmińsko-mazurskich gminach i powiatach w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych dofinansowane zostaną wszystkie zgłoszone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego trzydzieści dwa zadania: remonty dróg, odbudowy mostów oraz obiektów infrastruktury komunalnej, które ucierpiały podczas ubiegłorocznych nawałnic.

Powiat Piski otrzymał środki w wysokości 1,013 mln zł na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1865N  Skomack Wielki – Ogródek – Klusy wraz z trzema przepustami.

Doskonale zdaję sobie sprawę jak wiele dróg i budynków komunalnych wymaga remontu po zdarzeniach, które niewątpliwie nosiły znamiona klęski żywiołowej.

Przekazane środki przez Ministerstwo są dużym wsparciem w procesie przywracania zniszczonej infrastruktury do pełnej funkcjonalności. Mam nadzieję, że samorządom uda się wykorzystać je jak najefektywniej. Ważnym elementem, który pomógł w szybkim i precyzyjnym oszacowaniu strat była doskonała współpraca między samorządami a administracją rządową.

Obecnie ze środków rządowych w powiecie piskim za pośrednictwem Wojewody realizowane są jeszcze dwie inwestycje: rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Orzyszę w Mikoszewie, w ciągu DK16 oraz budowa drogi Pisz-Wiartel, na którą najlepiej napisany wniosek spośród wszystkich złożył powiat piski.

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Nie będzie już równych i równiejszych wędkarzy!?

Zawsze byłem po stronie wędkarzy. Temat likwidacji odłowów sieciowych na mazurskich jeziorach podejmowałem przed laty jako samorządowiec. Obecnie  jako Poseł na Sejm RP wciąż podejmuję działania, których celem są pozytywne zmiany w polskim wędkarstwie.

W 2016 r. osobiście zainterweniowałem w sprawie dużych różnic w opłatach za wędkowanie na wodach publicznych dzierżawionych przez PZW dla członków PZW i osób niezrzeszonych (na niekorzyść niezrzeszonych). W 2011 r. temat ten podjęło czasopismo „Wędkarski Świat”. Pozostaje on wciąż aktualny, co opisuje we „wstępniaku” Nr 5/2018 redaktor Jacek Kolendowicz i do którego lektury zapraszam.

W przedmiotowej sprawie zwróciłem się do Ministerstwa Finansów i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Wnioskowałem o wszczęcie  postępowania wyjaśniającego  w związku z podejrzeniem naruszenia przez PZW przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Postępowanie wyjaśniające potwierdziło przesłane tezy. Do władz PZW skierowano wezwanie do korekty przepisów regulujących warunki uzyskania na amatorski połów ryb. Poprzednie władze PZW z Prezesem Dionizym Ziomeckim na czele nie podjęły żadnych starań naprawczych w tym temacie. Natomiast nowy Prezes PZW Teodor Rudnik bez zwłoki przystąpił do rozmów wyjaśniających problem. Przyniosło to skutek w postaci stosownej uchwały, którą mają wykonać Zarządy Okręgowe PZW.

W najbliższym czasie okaże się czy Prezes UOKiK uzna treść uchwały za dostatecznie wyrównujące prawa wędkarzy. Uważam, że to kolejny krok na drodze do bycia organizacją bardziej pro wędkarską, tak samo jak zmiana gospodarki na mazurskich jeziorach Roś i Orzysza, o co musimy razem z wędkarzami walczyć do końca, bo z tego co wiemy, nie ma żadnego dokumentu określającego zasady, czy sieci nie będzie całkowicie, czy tylko będą one ograniczone.

W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim wędkarzom za wytrwałość w dochodzeniu praw. Byłem i będę po Waszej stronie. Dziękuję redakcji Wędkarskiego Świata, że spełnia swoją misję dziennikarską i podejmuje ważne tematy dla pasjonatów wędkarstwa.

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Misterium i Droga Krzyżowa poprzedziły Wielki Tydzień

Na historycznym Wzgórzu św. Brunona w Giżycku w wigilię Niedzieli Palmowej, w godzinach wieczornych, wziąłem udział w Misterium Męki Pańskiej, które zgromadziło wiele osób z całej diecezji ełckiej. Wystawienie Misterium w dniu poprzedzającym Niedzielę Palmową i Wielki Tydzień  ma na celu wprowadzenie w głębsze przeżycie tych dni, a zwłaszcza Triduum Paschalnego i później Zmartwychwstania.

W powstanie spektaklu zaangażowało się ponad dwustu aktorów ze Wspólnoty Ewangelizacyjno – Teatralna przy parafii św. Maksymiliana M. Kolbego w Giżycku oraz około 100 osób tworzących zaplecze techniczne. Oprawę muzyczną Misterium przygotował  Marcin Pyciak, kompozytor, producent, pianista, wokalista, współtwórca wielu projektów muzycznych. Wystąpił również giżycki Chór Kameralny Cantabile.

Z roku na rok tego typu forma ewangelizacyjna, jakim jest Misterium Męki Pańskiej w Giżycku budzi coraz większe zainteresowanie. Wyrażam ogromną wdzięczność dla wszystkich osób za zaangażowanie i trud przygotowań do tego wspaniałego widowiska jakim było to Misterium. Szczególne słowa podziękowania kieruje do ks. Mariusza Pawliny, który był reżyserem tego przedsięwzięcia.

Wierni przeszli drogę krzyżową z Pisza do Wiartla

Razem z wiernymi w Niedzielę Palmową ruszyłem w licząca ponad 10 km pielgrzymkę z kościoła p.w. św Jana Chrzciciela w Piszu, do kościoła p.w. Maksymiliana Kolbe w Wiartlu. Ta Droga Krzyżowa ma już  trzydzieści lat tradycji.

Wiosenna pogoda, modlitwa, śpiew na ustach sprzyjały uczestnikom w rozważaniami Męki Pańskiej i pokonywaniu trasy do Wiartla. Tradycyjnie też miejscowością uczestników Drogi Krzyżowej powitali mieszkańcy wsi, którzy poprowadzili przed ołtarz swojego kościoła. Po mszy świętej rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną.

Fot. Martyria i Tygodnik Piski

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Ruszyły prace na linii kolejowej nr 219 Ełk-Pisz-Szczytno

Konferencja, zorganizowana 12 marca 2018 r. przy ulicy Towarowej w Ełku, zainaugurowała prace na linii kolejowej 219 Ełk – Pisz – Szczytno.

Modernizacja 112 – kilometrowego odcinka linii kolejowej pochłonie blisko 300 mln zł. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach, pierwszy – na odcinku Ełk-Pisz – rozpoczął się 12 marca, a zakończy się we wrześniu tego roku, zaś drugi – na odcinku Pisz-Szczytno — rozpocznie się we wrześniu 2018 r., a zakończy w sierpniu 2019 r.

Projekt zakłada podniesienie dopuszczalnej prędkości na wspomnianym odcinku do 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla pociągów towarowych oraz podniesienie dopuszczalnych nacisków osi do 221 kN.

Dzięki inwestycji czas przejazdu pociągów pasażerskich w relacji Szczytno-Pisz-Ełk skróci się o około 1 godz. 22 minut  oraz w relacji Olsztyn—Szczytno—Ełk o około 1 godz. 22 minut.

Na 112 km odcinku zostaną wymienione tory oraz wyremontowane mosty i przepusty. Pasażerowie zyskają większy komfort obsługi na 4 zmodernizowanych stacjach: Szczytno, Drygały, Spychowo, Pisz oraz 14 przebudowanych przystankach.

Bardzo się cieszę, że dzisiaj, już fizycznie, będzie możliwe rozpoczęcia tej budowy. Tą inwestycją, która się dzisiaj rozpoczęła, przywracamy ziemi piskiej jej rolę w całym układzie komunikacyjnym regionu Warmii i Mazur, ale także Polski północno-wschodniej.

W spotkaniu uczestniczyłem wraz z Posłem na Sejm RP Wojciechem Kossakowskim, byłym Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa, a obecnie Członkiem Zarządu PKP TELKOL Jerzym Szmitem, Wojewodą Warmińsko-Mazurski Arturem Chojeckim oraz Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie Krzysztofem Wądłowskim.

Prace na odcinku Ełk-Szczytno realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Porywający koncert Fortecy pamięci Niezłomnym

„Żołnierze Wyklęci, niezłomni żołnierze, dla których Ojczyzna, to słowo najświętsze. Tak twardzi jak skała Żołnierze Wyklęci. Cześć ich pamięci !!!” – tymi słowami utworu „Żołnierze Wyklęci” zespół Forteca rozpoczął swój koncert w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Piszu.

Forteca, w brzmieniu rockowym przedstawiła utwory oparte na wydarzeniach historycznych niejednokrotnie inspirowane poezją okresu II wojny światowej.

Przejechali kilkaset kilometrów do Pisza ze Szczyrku. A za nimi przyjechali fani z Olecka, Szczytna, Białegostoku, Kętrzyna, Ełku. Frekwencja dopisała. Idea Żołnierzy Niezłomnych jest żywa. Licznie przybyli także piszanie, zwłaszcza młodzież dla których Żołnierze Wyklęci są bohaterami i z ich życia czerpią wskazówki jak być patriotami, jak być Polakami.

Muzycy pokazali, że o historii Polski śpiewać można porywająco i z dumą dla całych pokoleń. Zagrane mocno, z przekazem utwory Fortecy pokazały, że o polskich bohaterach jeszcze wiele możemy się nauczyć.

To był znakomity, energiczny koncert, wpisujący się w obchody 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Dziękuję wszystkim osobom, które wraz ze mną zaangażowały się w organizacje koncertu Fortecy w Piszu. Warto było w ten sposób uczcić pamięć o Żołnierzach Wyklętych.

Fot. Tygodnik Piski

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Przyszli leśnicy szkolili się w umiejętnościach leśnych

Tegoroczne święto szkoły, bo tak można nazwać dzień 8 marca 2018 r. w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie miało szczególnie wyjątkowy program. Połączono ze sobą kilka wydarzeń: X Konkurs Umiejętności Leśnych, Dzień Otwarty Szkoły i oficjalną prezentację sal symulatorów pracy harwestera i forwarderów, które powstały w ramach realizowanych programów unijnych i będą miały znaczący wpływ na rozwój szkoły.

Na placu apelowym przed szkołą zebrani goście i cała społeczność szkoły byli świadkami niezwykle podniosłego momentu, którym było upamiętnienie wieloletniego i zasłużonego nauczyciela Wacława Jatczaka, którego imieniem nazwano Konkurs Umiejętności Leśnych. W uroczystości wzięła udział bliska rodzina, przyjaciele i znajomi Pana Wacława.

Jubileuszowy Konkurs, w którym udział wzięli uczniowie szkół leśnych z Polski, a także Niemiec dostarczył wiele emocji. Pierwszego dnia odbyły się konkurencje drwali takie jak: zmiana łańcucha, przerzynka, okrzesywanie. Można było także przyjrzeć się pokazom arborystyki i łucznictwa. Drugi dzień przebiegł pod znakiem konkurencji typowych dla pracy leśnika. Dotyczyły one rozpoznawania: gatunków drzew, chorób drzew, gatunków roślin runa leśnego, a także obsługi rejestratora w zakresie odbioru drewna.

Dziękuję za wkład pracy i zaangażowanie Pani Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych, jak również wszystkim nauczycielom. Poprzez takie wydarzenia widać, że szkoła się rozwija. Jak wiadomo nasz rejon jest bogaty w zasoby leśne, potrzeba nam leśników. Absolwenci szkoły w Rucianem-Nidzie w większości będą pracować w zawodzie. Zasilą powiatowy rynek pracy z czego można się tylko cieszyć. Życzę całej społeczności Zespołowi Szkół Leśnych kolejnych lat owocnej działalności i jak najwięcej zdolnych absolwentów.

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Patriotycznie, honorowo i na sportowo ku pamięci Żołnierzy Wyklętych

Oprócz oficjalnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Piszu, w których odprawiono mszę świętą za Ojczyznę i złożono kwiaty pod tablica upamiętniającą tych którzy polegli w walce o wolną Polskę w latach 1945-1963 odbyły się inne wydarzenia upamiętniające Niezłomnych. Akcja poboru krwi i turniej piłki nożnej to dwa punkty piskich obchodów nad którymi objąłem honorowy patronat.

Honorowe krwiodawstwo to postawa, która jest aktywnym patriotyzmem XXI wiek. Taka idea towarzyszyła akcji pobory krwi w Muzeum Ziemi Piskiej, która odbyła się 1 marca 2018 r.

Cała akcja ze względu na niskie temperatury panujące na zewnątrz została przeprowadzona w salach ekspozycyjnych Muzeum. Krwiodawców przyjął zespół wyjazdowy Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ełku. Wśród uczestników nie brakowało stałych uczestników akcji w Piszu, młodzieży, żołnierzy i strażaków z piskiej komendy, którzy włączyli się w ogólnopolską zbiórkę krwi służb mundurowych „SpoKREWnieni służbą”.

Krwiodawcy to bardzo otwarci i pozytywni ludzie, gotowi do niesienia pomocy innym. I tym razem dopisała frekwencja. Życiodajny płyn oddało 35 osób. Organizatorzy dołożyli starań, by wydarzenie miało patriotyczny charakter. Każdy, kto oddał krew, otrzymał pakiet upominków. Krwiodawcy tradycyjnie podzielili się także czekoladami, które otrzymują za honorowe oddanie życiodajnego leku.

Akcja była kolejnym punktem muzealnych Obchodów Jubileuszu Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Cieszę się, że w ramach obchodów upamiętniających Żołnierzy Niezłomnych pojawiają się wciąż nowe inicjatywy. Każdy sposób uhonorowania naszych bohaterów jest właściwy. Wszyscy powinniśmy czuć się zobowiązani do bycia kontynuatorami idei przyświecającej Żołnierzom Niezłomnym, tym bardziej, że pewne kwestie związane z tą tematyką były zakłamywane bądź ukrywane przed społeczeństwem.

3 marca 2018 r. rozegrano I Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Posła na Sejm RP „Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Rywalizacja została przeprowadzona w sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Piszu.

W zmaganiach wzięło udział osiem drużyn. Po blisko pięciogodzinnych rozgrywkach wyłoniono zwycięzców, którymi okazała się drużyna reprezentująca „Stary Ogólniak”. Pokonała ona w finale reprezentację Nadleśnictwa Pisz. W meczu o trzecie miejsce policjanci z Komendy w Piszu pokonali żołnierzy z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Na dalszych miejscach uplasowali się ułani ze Szwadronu Kawalerii w Piszu, Księża Diecezji Ełckiej, zawodnicy KS Mazur Pisz i strażacy z Komendy w Piszu. Przyznano także nagrody indywidualne. Najlepszym strzelcem został Wojciech Ślęzak z 15. GBZ (12 bramek). Najlepszym zawodnikiem okrzyknięto Krzysztofa Szymanowskiego z Nadleśnictwa Pisz, a za najlepszego bramkarza został  wybrany Mieczkowski Michał ze Starego Ogólniaka.

Dzięki wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, który reprezentował dr Waldemar Brenda, każdy z uczestników turnieju otrzymał patriotyczne pamiątki o Żołnierzach Wyklętych.

Zwycięzcom jak również wszystkim pozostałym uczestnikom Turnieju serdecznie GRATULUJĘ!

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Wojska NATO zaprezentowały się w ramach ćwiczeń „PUMA-18”

Dwa tysiące żołnierzy i prawie pół tysiąca pojazdów i sprzętu wojskowego. 23 lutego 2018 r. uczestniczyłem w prezentacji poziomu wyszkolenia wojsk NATO biorących udział w ćwiczeniach pod kryptonimem „PUMA-18”. Prezentacja, w której uczestniczyli „Zawiszacy” 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej odbyła się na poligonie w Orzyszu.

Amerykanie, Brytyjczycy, Rumuni i Chorwaci są w Bemowie Piskim od jesieni 2017 r. Ich głównym celem jest sprawdzenie stopnia przygotowania do realizacji zadań bojowych, a także osiągnięcie pełnego zgrania pododdziałów. Manewry potwierdzają tylko to, że współpraca jest na dobrym torze i układa się bardzo dobrze.

Fot. Archiwum 15. GBZ

Top