Aktualności

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Niskie Podatki od 1 lipca

Najważniejsze zmiany od 1 lipca to:

 • 12% PIT w pierwszym przedziale skali podatkowej,
 • preferencyjne rozliczenie dochodów rodziców samotnie wychowujących dzieci,
 • 1,5% dla organizacji pożytku publicznego,
 • możliwość limitowanego odliczania składki zdrowotnej przez niektórych przedsiębiorców.

Ponadto utrzymujemy kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł i pierwszy próg podatkowy na poziomie do 120 000 zł.

 

Więcej szczegółów na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/niskie-podatki-kto-zaplaci-od-lipca-wyzsze-zaliczki-i-dlaczego

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Remont ulicy Słonecznej w Piszu z rządowym dofinansowaniem !

W ramach kolejnej aktualizacji list zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na listę podstawową trafiło zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 4637N – Przebudowa ulicy Słonecznej w Piszu. 

Inwestycji przyznano dofinansowanie w wysokości 3 052 812,60 zł, co stanowi 60% szacowanej wartości zadania.

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Poznaliśmy wyniki tegorocznej edycji Programu KLUB

Wśród beneficjentów programu znalazły się również kluby z powiatu piskiego:

 • Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Orzysz – 15 000,00 zł
 • Klub Sportowy Śniardwy Orzysz – 10 000,00 zł
 • Towarzystwo Sportowe Koszykówki „ROŚ-Pisz” – 10 000,00 zł
 • Miejski Klub Sportowy ZNICZ w Białej Piskiej – 10 000,00 zł
 • Miejski Klub Sportowy Ruciane-Nida – 10 000,00 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy „Technik Ruciane-Nida” 15 000,00 zł
 • Towarzystwo Sportowe Nida – 10 000,00 zł

Celem Rządowego Programu KLUB jest wsparcie małych i średnich klubów sportowych, gdzie niejednokrotnie objawiają się sportowe talenty. W jego ramach wsparcie udzielane jest w dwóch wariantach:

 • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych
 • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych

Pieniądze te można przeznaczyć na wynagrodzenia szkoleniowców, organizację obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

Pełna lista beneficjantów:

https://rzadowyprogramklub.pl/wp-content/uploads/2022/06/Klub22_wyniki_dofinansowane.pdf

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Dni Pola w powiecie piskim

Rolnictwo jest wymagającą formą działalności. Zależność od sił przyrody i możliwość zniszczenia efektów pracy przez klęski żywiołowe to tylko część wyzwań, z którymi mierzą się rolnicy. Z pomocą przychodzi im świat nauki.

Podczas Dni Pola odbywających się w całym kraju prezentowane są wyniki doświadczeń polowych, nowych technik i technologii uprawy, odmian roślin, prezentacji nowości technologicznych i dobrych praktyk z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz dorobku hodowlanego w produkcji zwierzęcej.

W piątek, 24 czerwca wydarzenie to zawitało do powiatu piskiego. Podczas spotkań w Gaudynkach, Klarewie i Drygałach omawiano m.in. wpływ czynników plonotwórczych w uprawie pszenżyta ozimego i jęczmienia jarego. Uczestnicy wysłuchali też wykładów o sieci na rzecz innowacji na wsi i kryteriach doboru odmian zbóż.

W tegorocznych Dniach Pola w naszym powiecie uczestniczyli m.in. rolnicy, Robert Nowacki Dyrektor Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olecku, doradcy z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Piszu, przedstawiciele Placówki Terenowej KRUS w Piszu wraz z Henrykiem Żuchowskim Dyrektorem Oddziału Regionalnego KRUS w Olsztynie, pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na czele z Leszkiem Potorskim Dyrektorem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Olsztynie, naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz przedstawiciele firm z branży rolniczej.

 

Fot. Urząd Miejski w Białej Piskiej, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Ostatni dzwonek w Starym Ogólniaku w Piszu

Jako absolwent zawsze wracam do tego miejsca z dużym sentymentem. Z satysfakcją patrzę na pozytywne zmiany, które zachodzą w infrastrukturze szkoły. Jestem dumny, że dzięki zaangażowaniu dyrekcji, nauczycieli i rodziców uczniowie Starego Ogólniaka z powodzeniem realizują liczne projekty i osiągają wysokie wyniki w nauce. Nie inaczej było w mijającym roku szkolnym.

Jednym z akcentów poprzedzających uroczystości było przekazanie szkole sprzętu ratującego życie – defibrylatora AED. Urządzenie, które trafiło do szkoły ufundowała firma Rodzinne Inwestycje. Znajduje się ono przy wejściu do budynku. To pierwszy na terenie Pisza tego typu sprzęt dostępny w razie konieczności ratowania życia.

Podziękowania za pomoc i zaangażowanie kieruję do Pana Mariusza Klisiatysa, który jest pomysłodawcą akcji #AEDdlaPisza.

Z okazji rozpoczynających się wakacji życzę wszystkim uczniom bezpiecznego wypoczynku. Niech najbliższe dwa miesiące będą dla was pełne beztroski i niezapomnianych przygód. Wracajcie wypoczęci, szczęśliwi i z zapałem do dalszej nauki !

 

Fot. I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

O obwodnicy Pisza w Sejmie

TREŚĆ MOJEGO PYTANIA

Panie Marszałku ! Wysoka Izbo ! Panie Ministrze !

Wśród inwestycji planowanych do realizacji w ramach programu budowy 100 obwodnic znalazła się obwodnica Pisza w ciągu dróg krajowych
58 i 63. 

W trakcie prac nad projektem mieszkańcom gminy Pisz przedstawiono wstępne warianty przebiegu trasy. Nie spotkały się one z akceptacją lokalnej społeczności, ponieważ zakładają one przebieg obwodnicy przez tereny zurbanizowane. W ocenie mieszkańców Pisza warianty te nie pozwalają zrealizować głównego celu budowy obwodnicy, jakim jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego. W zaproponowanym kształcie nie rozwiązują problemów komunikacyjnych miasta. W praktyce oznaczają też konieczność ingerencji w strukturę zabudowy miasta, w tym budynki mieszkalne. 

Z tego powodu Grupa Inicjatywna Obwodnica Pisza przedstawiła tzw. wariant obywatelski, zawierający kompromisowe rozwiązania i przewidujący wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto.  Zbliżony wariant pojawił się w październiku ubiegłego roku na mapach przygotowywanych przez projektantów z firmy TRAKT, które trafiły do Urzędu Miejskiego w Piszu. Niestety wariant ten wycofano jeszcze przed rozpoczęciem konsultacji społecznych. 

Biorąc pod uwagę powyższe, w imieniu mieszkańców Pisza chciałbym zapytać, dlaczego odrzucono wariant obywatelski, który nie był wariantem idealnym, ale kompromisowym i znajdującym akceptację mieszkańców Pisza? Czy nadal istnieje szansa, że obwodnica Pisza zostanie zbudowana w wariancie uwzględniającym głosu lokalnej społeczności?

ODPOWIEDŹ SEKRETARZA STANU W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY RAFAŁA WEBERA

Jeśli chodzi o obwodnicę Pisza w ciągu dróg krajowych 58 i 63 to tak jak Pan Poseł wspomniał, aktualnie realizowane są prace dokumentacyjne, polegające na opracowaniu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej i elementami koncepcji programowej. 

Ja znam ten temat, ponieważ spotykałem się i z Panem Posłem Jerzym Małeckim, ale też z innymi przedstawicielami, którzy są zainteresowani budową obwodnicy Pisza. 

Podchodzimy do tego tematu bardzo poważnie. My naprawdę nie budujemy dróg wbrew społeczeństwu tylko dla społeczeństwa.  Zawsze staramy się ten interes społeczeństwa brać na pierwszym miejscu. Oczywiście w ramach tego opracowania musimy też analizować elementy środowiskowe, techniczne i ekonomiczne. One wszystkie tworzą pewną całość, która później decyduje o tym, jaki wariant, czy to obwodnicy, czy to danej drogi ekspresowej jest wybierany do decyzji środowiskowej. 

Jeżeli chodzi o obwodnicę Pisza, to postaramy się dochować należytej staranności, aby wybrać wariant, który przede wszystkim będzie wariantem realizowalnym, bo czasami jest tak, że oczekiwania społeczne są słuszne, natomiast jeżeli chodzi o ich realizację, to są po prostu niemożliwe, bo występują przeszkody, np. środowiskowe albo techniczne, albo sam koszt jest na tyle wysoki, że przewyższa on zakładane kwoty inwestycji. Natomiast zawsze do takiego tematu podchodzimy bardzo poważnie, staramy się słuchać głosu społeczeństwa i w ramach konsultacji społecznych dokonywać jak najlepszych wyborów i jak najlepszych ocen. Także mam nadzieję, że jeżeli chodzi o obwodnicę Pisza z tym tematem sobie poradzimy. 

 

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Modernizacja obiektów małej retencji w uroczysku Las Miejski w Gajewie zakończona

Wartość inwestycji to ok. 4 mln zł. Przed modernizacją stawy w lesie miejskim były w stanie zatrzymać 18 m3 wody, teraz liczba ta wzrosła do 70 tys. m3. Dodatkowo grunt wokół stawów powinien retencjonować prawie 400 tys. m3 wody.

W programie uroczystości oprócz przeglądu największego zmodernizowanego przepustu w pobliżu punktu czerpania wody, znalazły się także m.in. poświęcenie obiektów retencyjnych, skweru i figury św. Jana Nepomucena oraz osadzenie pamiątkowego dębu. Zgromadzeni mieli również okazję odwiedzić teren Izby Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Quercus”.

Dziękuję Panu Krzysztofowi Dąbkowskiemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Giżycko za zaproszenie i możliwość obejrzenia efektów realizacji projektu, który nie tylko tworzy odpowiednie warunki dla zachowania i rozwoju różnorodności biologicznej, ale też m.in. wpływa na zmniejszenie zagrożenia powodziowego i pożarowego. Co więcej, tworzy on ciekawą atrakcję turystyczną, urozmaicającą leśny krajobraz, do której odwiedzenia zachęcam !

 

Fot. Nadleśnictwo Giżycko

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Finał Mistrzostw Polski młodziczek w unihokeju za nami

Dwudniowa batalia dostarczyła nam niesamowitych emocji sportowych. Serdecznie dziękuję Burmistrzowi Orzysza Zbigniewowi Włodkowskiemu za możliwość objęcia imprezy patronatem honorowym.

Klasyfikacja końcowa Mistrzostw Polski Młodziczek (2021/2022)

 1. SPORTPOLAND OLIMPIA OSOWA GDAŃSK 1 (woj. pomorskie)
 2. UKS KOPLA PACZKOWO (woj. wielkopolskie)
 3. GKS KASZTELANIA BRUDZEW (woj. wielkopolskie)
 4. MMKS PODHALE NOWY TARG (woj. małopolskie)
 5. UKS AMBRA OŁTARZEW (woj. mazowieckie)
 6. UKS PANCERNI ŻURAWICA (woj. podkarpackie)
 7. UKS BANKÓWKA ZIELONKA (woj. mazowieckie)
 8. UKS SALEZJANIE POZNAŃ (woj. wielkopolskie)
 9. UKS JEDYNKA ORZYSZ (woj. warmińsko-mazurskie)
 10. UKS WILKI GODKOWO (woj. warmińsko-mazurskie)
 11. UKS SPORT POLAND OLIMPIA OSOWA GDAŃSK 2 (woj. pomorskie)
 12. UKS PROMETEUSZ TUCHOMIE (woj. pomorskie)
Najlepsze zawodniczki finału Mistrzostw Polski Młodziczek (2021/2022)
– Joanna Ziętkiewicz (UKS Kropla Paczkowa)
– Zofia Lisiecka (UKS Salezjanie Poznań)
– Milena Łabaj (UKS Pancerni Żurawica)
– Magdalena Wantoch – Rekowska (UKS Prometeusz Tuchomie)
– Adrianna Płaza (UKS Bankówka Zielonka)
– Martyna Tucka (UKS Wilki Godkowo)
– Martyna Antosik (GKS Kasztelania Brudzew)
– Oliwia Gąsińska (UKS Ambra Ołtarzew)
– Zofia Jarkiewicz (MMKS Podhale Nowy Targ)
– Zuzanna Wojtysiak (SportPoland Olimpia Osowa Gdańsk I)
– Amelia Ellwardt (SportPoland Olimpia Osowa Gdańsk II)
– Oliwia Wierzbicka (UKS Jedynka Orzysz).

Fot. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

X Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

W jego trakcie rozmawialiśmy o sytuacji polskiego rolnictwa. Poruszyliśmy temat zmiany założeń do nowej perspektywy finansowej, Europejskiego Zielonego Ładu i Planu Strategicznego, sytuacji na rynku zbóż oraz na rynku środków produkcji, zwłaszcza nawozów i środków ochrony roślin.

W dyskusji udział wzięli między innymi: Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Piotr Opaczewski, Rzecznik Prasowy Lasów Państwowych Michał Gzowski, Wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Mirosław Borowski, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Romuald Tański oraz Dyrektor Oddziału Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olecku Robert Nowacki.

Top