Aktualności

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Polski Ład w powiecie węgorzewskim

O planowanych przedsięwzięciach rozmawialiśmy podczas konferencji zorganizowanej w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie 22 listopada 2021 r. Udział wzięli w niej: Starosta Węgorzewski Marzenna Supranowicz, Burmistrz Węgorzewa Krzysztof Kołaszewski, Wójt Gminy Budry Józef  Markiewicz, Wójt Gminy Pozezdrze Bohdan Mohyła oraz Dyrektor Oddziału Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olecku Robert Nowacki.

Inwestycje w poszczególnych samorządach przedstawiają się następująco:

POWIAT WĘGORZEWO 15 611 500 zł

Budowa sali gimnastycznej – II etap rozbudowy bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N od miejscowości Budry, gm. Budry do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1732N w Pozezdrzu

GMINA WĘGORZEWO 8 465 399 zł

Przebudowa Węgorzewskiego Centrum Kultury (WCK) wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz wykonaniem niezbędnych instalacji

GMINA POZEZDRZE 7 416 000 zł

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pozezdrzu wraz z remontem głównej przepompowni ścieków w Pozezdrzu

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Radziszewie

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pozezdrzu

GMINA BUDRY 4 845 000 zł

Przebudowa dróg gminnych nr 131043N, 131068N i 131072N, 131048, 131049 i 131067

 

Fot. Urząd Miejski w Węgorzewie

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Rusza modernizacja Kanału Węgorzewskiego

Swoje podpisy na dokumencie złożyli Robert Chciuk, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Usług Wodnych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy robót.

Tym samym ruszą prace, polegające na rozbiórce zniszczonych i wykonaniu nowych umocnień brzegowych oraz oczyszczeniu i udrożnieniu kanału. W efekcie przywrócone zostaną odpowiednie parametry techniczne, niezbędne głębokości oraz zapewniona zostanie drożność Kanału.

W wydarzeniu udział wzięli również m.in. Prezes Wód Polskich Przemysław Daca, Poseł Wojciech Kossakowski, Burmistrz Węgorzewa Krzysztof Kołaszewski i Burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz.

Koszt remontu Kanału Węgorzewskiego to blisko 21 mln zł. Prace potrwają do października przyszłego roku.

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Jubileusz 20-lecia Zespołu Budzewiaki

Koncert poprzedziła uroczysta Msza Św. koncelebrowana w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Budrach pod przewodnictwem bp Jerzego Mazura. W jej trakcie biskup ełcki poświęcił tablicę upamiętniającą beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 20-lecie Zespołu Budzewiaki.

Zespół Budzewiaki to grupa powstała w 2001 roku z inicjatywy ks. Mariusza Pawliny, wówczas jedenastoletniego chłopca. Na początku zespół tworzyły dzieci oraz młodzież mieszkająca w Budzewie. Z biegiem czasu do zespolu dołączyło również starsze pokolenie. Dziś Zespół Budzewiaki to prężnie działająca grupa, inicjująca wydarzenia społeczno-kulturalne, integrująca lokalną społeczność i przede wszystkim wkładająca serce w pielęgnowanie kultury ludowej i narodowej.

Zespół za swoją dotychczasową działalność na rzecz ewangelizacji i za wszystkie inicjatywy został odznaczony medalem Biskupa Ełckiego, zaś księdzu Mariuszowi Pawlinie za działalność kulturalno-społeczną na rzecz środowiska lokalnego przyznano tytuł „Przyjaciel Kultury”.

Raz jeszcze serdecznie gratuluję całemu Zespołowi bogatej historii, aktywnej działalności oraz szerokiego grona przyjaciół. Wierzę, że następne lata przyniosą kolejne ambitne projekty, których realizacja zwieńczona będzie sukcesami Zespołu.

Dziękuję księdzu Mariuszowi Pawlinie, Pani Stefanii Wójcik Kierownikowi Zespołu Budzewiaki oraz Pani Anecie Stankiewicz Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach za zaproszenie i możliwość wspólnego świętowania tego wyjątkowego jubileuszu.

 

Fot. Diecezja Ełcka

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Jubileusz 100-lecia OSP Miłki

Obchody 100 jubileuszu powstania jednostki połączono bowiem z uroczystym przekazaniem strażakom ochotnikom wozu ratowniczo-gaśniczego.

To nie pierwszy taki pojazd, który w tym roku trafił do strażaków ochotników z województwa warmińsko-mazurskiego. W 2021 r. trafi do nich w sumie czternaście takich samochodów.

Wóz, który otrzymała OSP Miłki z pewnością będzie solidnym wsparciem dla druhów ochotników ratujących ludzkie życie, zdrowie i mienie. Oby służył jak najdłużej, usprawniał akcje ratowniczo-gaśnicze oraz zwiększał gwarancję bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Serdecznie dziękuję Pani Wójt Gminy Miłki Barbarze Mazurczyk oraz Pani Prezes OSP Miłki Darii Rydzewskiej za zaproszenie.

Druhom z OSP Miłki raz jeszcze gratuluję pięknego jubileuszu, bogatej historii oraz szerokiego grona przyjaciół jednostki. Przyjmijcie życzenia bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji. Niech święty Florian ma Was w swojej opiece.

 

Fot. OSP Miłki

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Wawrochach oficjalnie otwarta

W wydarzeniu uczestniczyłem wspólnie z Wójtem Gminy Szczytno Sławomirem Wojciechowskim, Starostą Szczycieńskim Jarosławem Matłachem, Radnym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Henrykiem Żuchowskim, pełnomocnikiem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Jarosławem Babalskim oraz Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty Markiem Nowackim.

Inwestycja kosztowała ponad 3,5 mln zł. Niemal 1,5 mln zł gmina Szczytno pozyskała ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021 r.

Dzięki powstaniu obiektu z pewnością poprawi się komfort pracy, nauki i integracji nauczycieli, dzieci i młodzieży.
W czasie budowy przewidziano także rozwiązania, dzięki którym w obiekcie będzie mogła funkcjonować świetlica wiejska dla mieszkańców.

Serdecznie gratuluję Panu Sławomirowi Wojciechowskiemu Wójtowi Gminy Szczytno oraz Pani Elżbiecie Dziuban Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wawrochach osiągniętego sukcesu. Cieszę się, że mogliśmy współpracować w tej sprawie.

Warto przypomnieć, że w ramach tego samego programu dofinansowanie budowy nowego budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie miejskim w kwocie 396 tys. zł otrzymał Orzysz, o czym informowałem w lipcu tego roku.

Fot. Gmina Szczytno

 

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Dodatkowe blisko 2,5 mln zł dla powiatu piskiego na inwestycje wodno-kanalizacyjne

Bez żadnych wniosków i formalności – pieniądze trafią do nas jeszcze w tym roku.

Gminy w  powiecie piskim otrzymają:

 • Gmina Pisz: 300 000 zł
 • Gmina Orzysz: 732 342 zł
 • Biała Piska: 1 385 755 zł

Rząd zdecydował, by wesprzeć dodatkowymi środkami regiony, które najbardziej tego potrzebują. Wysokość dofinansowania wynika z algorytmów, opartych na obiektywnych danych. 2 418 097 zł gminy powiatu piskiego wydać mogą w latach 2021-2024 zgodnie ze swoimi potrzebami.

Aż 1714 gmin w całej Polsce otrzyma wsparcie o łącznej wysokości 4 mld zł.

 • 1 mld zł zostanie przeznaczony na projekty wspierające wodociągi i zaopatrzenie w wodę
 • 3 mld zł na inwestycje związane z kanalizacją

Inwestycje wodno-kanalizacyjne przekładają się bezpośrednio na:

 • dostęp do bieżącej wody,
 • oczyszczanie ścieków,
 • lepsze warunki życia,
 • dbanie o środowisko.

Rządowy Program Polski Ład to nie tylko wsparcie inwestycji wodno-kanalizacyjnych, ale też Program Inwestycji Strategicznych. Propozycje rządu zapewnią lepszą i bardziej dofinansowaną służbę zdrowia, niższe podatki, a zarazem wyższe płace Polaków. Ten plan rozwoju pomoże nam wyjść z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 i zrobić epokowy skok cywilizacyjny.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/polski-lad

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Nowy sprzęt dla Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jednostka wzbogaciła się o:

 • samochód osobowy do obsługi obwodów drogowych (55 000 zł)
 • samochód brygadowy do przewozu osób i materiałów (180 000 zł)
 • ciągnik z osprzętem do koszenia poboczy i innych robót utrzymaniowych (360 000 zł)

Nowy sprzęt o wartości niemal 600 tys. zł został dziś oficjalnie przekazany Powiatowemu Zarządowi Dróg przez Starostę Powiatu Piskiego Andrzeja Nowickiego. W wydarzeniu oprócz przedstawicieli władz lokalnych uczestniczyli również Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Senator Małgorzata Kopiczko.

Doposażenie Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu pozwoli poprawić jakość i tempo prac prowadzonych w ramach bieżącego utrzymania dróg. Infrastruktura drogowa wymaga ciągłych działań konserwacyjnych, a ich skuteczność przekłada się na nasze bezpieczeństwo. W te natomiast zawsze warto inwestować.

Cieszę się, że dzięki współpracy z władzami powiatu piskiego możemy skutecznie pozyskiwać środki na lokalne inwestycje. W ramach rządowych dofinansowań remontowanie będą między innymi kolejne ulice i drogi powiatowe, jak np.:

 • ul. Jagiełły i Lipowa w Piszu
 • droga Kowalewo-Długi Kąt
 • droga Uściany-Zdunowo
 • droga Strzelniki-Rostki Skomackie
 • droga Pisz-Rybitwy-Kaliszki-Giętkie

Oczywiście rządowe fundusze dają też szansę na remonty dróg gminnych, wskazać tu można chociażby:

 • ulicę Wołodyjowskiego i Jagodną w Piszu
 • drogę od ulicy Wąglickiej w Piszu do Wąglika
 • drogę łączącą Turowo z Turowem Dużym

Jednym z ostatnich dużych sukcesów jest pozyskiwanie przez powiat piski 14,5 mln zł dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej z Wejsun do promu na jez. Bełdany ze środków #PolskiŁad. Z kolei gmina Pisz pozyskała 5,6 mln zł na budowę drogi Pietrzyki-Maszty-Zawady.

Serdecznie dziękuję Panu Andrzejowi Nowickiemu Staroście Piskiemu oraz Panu Leszkowi Skolimowskiemu Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu za owocną współpracę.

Fot. Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

1 miliard złotych na inwestycje na Warmii i Mazurach z #PolskiŁad

Dzięki rządowemu programowi i bezzwrotnemu wsparciu także powiat piski ma szansę zrealizować potrzebne #InwestycjePolskiŁad. Do samorządów w ramach I naboru trafi kwota ponad 37,4 mln zł, w tym zrealizowane będą:
– przez powiat Pisz przy 14,5 mln zł dotacji – Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1777 N (Mikołajki) – Wejsuny – DK Nr 58 od km 4+950 do km 10+896 (6 km drogi z Wejsun do promu na jez. Bełdany),
– przez gminę Biała Piska przy 10 mln zł dotacji – Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gminie,
– przez gminę Ruciane-Nida przy 6,9 mln zł dotacji – Adaptacja budynku wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego – 2,7 mln zł i Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ruciane-Nida oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby tych budynków – 4,23 mln zł.
– przez gminę Pisz przy 5,6 mln zł dotacji – Budowa drogi gminnej Nr 174018N Pietrzyki – Maszty – Zawady.
Rządowy Fundusz Polski Ład wspiera zrównoważony rozwój, nowe inwestycje oraz rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Firmy z naszego regionu będą uczestniczyły w pracach nad wygranymi projektami, tworząc nowe miejsca pracy. Działania te służyć mają poprawie warunków życia naszych mieszkańców. Dodatkowo rządowy plan rozwoju na lata pomoże nam wyjść z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 i zrobić epokowy skok cywilizacyjny.
by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Rozmawiali o perspektywach i rozwiązaniach dla naszych jezior

Na spotkaniu reprezentował mnie Dyrektor Biura Poselskiego Dawid Listowski. Na co dzień jest on aktywnym wędkarzem, dobrze zna potrzeby tego środowiska i sytuację mazurskich jezior . Dzięki niemu zawsze jestem blisko wędkarskich spraw.
Żywa dyskusja na temat użytkowania jezior cały czas trwa. Także tym razem przyciągnęła ekspertów z różnych podmiotów i środowisk. Oczywiście nie obyło się bez starcia wędkarzy i rybaków. Zdajemy sobie sprawę, że temat zrównoważonego i racjonalnego gospodarowania wodami śródlądowymi jest niezwykle istotny dla naszego województwa. O tym tez mogła świadczyć frekwencja na spotkaniu.
Na konferencji poruszono też aspekty dotyczące jezior w naszym powiecie. Chodzi o jezioro Orzysz, na którym od kilku lat nie ma na sieci rybackich. Akwen dzięki temu odżył. Jest atrakcyjny dla wędkarzy i podawany był na spotkaniu jako przykład dobrej współpracy Polskiego Związku Wędkarskiego i samorządu. Na konferencji obecni byli Burmistrz Orzysza i Prezes Koła PZW w Orzyszu. Atrakcyjność tę potwierdza fakt, że na jeziorze Orzysz w 2022 r. zorganizowane będą Spinningowe Mistrzostwa Świata. To rewelacyjna informacja, której gratuluję Orzyszowi.
Niedawno dotarła do Pisza informacja, że również z jeziora Roś znikną sieci rybackie. Tę dobrą wiadomość potwierdził na konferencji Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego Teodor Rudnik, którego zaprosiłem do Pisza w celu omówienia z udziałem wędkarzy z Pisza i Białej Piskiej dalszych działań dotyczących gospodarki prowadzonej na jeziorze Roś.
Rezultatem konferencji będą opracowane wnioski i rekomendacje dotyczące niezbędnych działań służących poprawie jakości zarządzania zasobami wód śródlądowych, które zostaną następnie przekazane właściwym instytucjom i administracji rządowej.
by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Z jeziora Roś znikają sieci rybackie

Tym samym spełnia się główny postulat wszystkich tych, którym zależy, aby Mazury rozwijały się turystycznie i były kojarzone z czystymi, bogatymi w ryby jeziorami.

Wędkarze od wielu lat aktywnie nagłaśniali problem. Warto przypomnieć, chociażby protest z 2014 roku, kiedy blokowali jedną z głównych dróg w Piszu, czy też pikietę, którą zorganizowano w 2016 roku przed siedzibą Zarządu Głównego PZW w Warszawie. Wędkarze składali również liczne apele i wnioski do poszczególnych władz i instytucji, w tym między innymi petycję o zaprzestanie komercyjnych odłowów rybackich PZW na Mazurach i zmianę profilu gospodarki na profil wędkarski, którą podpisało kilka tysięcy osób.

Serdecznie gratuluję wędkarzom tego długo wyczekiwanego osiągnięcia. Wyrazy uznania kieruję do byłego już Prezesa Koła PZW Nr 75 „Roś” Dawida Listowskiego, z którym mam przyjemność współpracować i który przez wiele lat skupiał lokalnych wędkarzy wokół problemu siatek rybackich oraz dbał o to, by ich głos był słyszalny.

Cieszę się, także że korzystając z możliwości, jakie daje sprawowanie mandatu poselskiego, mogę wspierać wędkarzy w ich dążeniach. Na przełomie lat wielokrotnie składałem interpelacje oraz podejmowałem interwencje poselskie w wędkarskich sprawach. Moje biuro poselskie było miejscem rozmów między przedstawicielami PZW i kół wędkarskich. Jego drzwi zawsze były i będą dla wędkarzy otwarte.

Raz jeszcze serdecznie Państwu gratuluję tego sukcesu !

Fot. Wędkarstwo po pisku

Top