Aktualności

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Ełk. Gala Wolontariatu Szkolnych Kół Caritas

W tym wyjątkowym dniu podczas uroczystej gali zorganizowanej w Ełckim Centrum Kultury zostali nagrodzeni najaktywniejsi wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas  z terenu diecezji ełckiej. Wydarzenie poprzedziła Eucharystia pod przewodnictwem ks. Biskupa Dariusza Zalewskiego w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku.

Tytuł „Szkolnego Koła Caritas Roku 2022” przypadł uczniom ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej. Trafiła do nich też główna nagroda w postaci wycieczki do Sejmu, którą miałem przyjemność ufundować i przekazać.

Uczestnicy Gali w Ełckim Centrum Kultury mieli przyjemność obejrzeć spektakl Grupy Teatralnej „ZgiEŁK” z Warsztatów Terapii Zajęciowej pt. „Tramwaj zwany nienawiścią”. W trakcie Gali  rozstrzygnięto również konkurs „Lekarstwem człowiek”, w którym uczniowie twórczo interpretowali hasło konkursu różnymi metodami plastycznymi i multimedialnymi.

Wszystkim wolontariuszom raz jeszcze serdecznie dziękuję za piękną postawę pełną empatii i zrozumienia dla drugiego człowieka. Życzę Wam, by wdzięczność i uśmiech tych, którym poświęcacie swój czas była dla Was źródłem satysfakcji i motywacji do dalszego działania. Niech dobro, które niesiecie, wraca do Was podwójnie !

Tegoroczną Galę Wolontariatu patronatem honorowym objęli: J.E. Ks. Bp. Dariusz Zalewski, Gustaw Brzezin-Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Podlaski i Warmińsk0-Mazurski Kurator Oświaty, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych oraz Dyrekcja Caritas Diecezji Ełckiej. Cieszę się, że jako poseł na Sejm również mogłem znaleźć się w tym gronie.

Fot. Diecezja Ełcka

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Sprzęt komputerowy trafił do dzieci z gminy Ełk

W poniedziałek, 28 listopada 2022 r., do dzieci z gminy Ełk trafiły komputery w ramach programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Trzeba pamiętać, że większość PGR-ów funkcjonowała w północno-wschodniej Polsce, którą za rządów Prawa i Sprawiedliwości mocno wspieramy, przede wszystkim pod względem rozwoju infrastrukturalnego – mówiłem podczas spotkania w Urzędzie Gminy Ełk.

Wspólnie z wójtem gminy Ełk Tomaszem Osewskim przekazaliśmy 263 nowoczesne urządzenia wraz z oprogramowaniem. Ich zakup kosztował 772 970,00 zł.

Mam nadzieję, że przekazane komputery będą dobrze służyć nowym właścicielom. Niech ułatwiają naukę oraz pozwalają rozwijać pasje i zainteresowania !

Fot. Gmina Ełk

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Ruciane-Nida. Turniej Piłki Nożnej „Sportowa Natura” Memoriał Sławomira Kamińskiego

Las to idealne miejsce do uprawiania wszelkich form aktywności fizycznej. Kluby sportowe to z kolei zagłębie pasjonatów zdrowego trybu życia. Efektem połączenia tych sił jest program Lasów Państwowych Sportowa Natura, w ramach którego wspólnie z klubami sportowymi zachęcają one do aktywności fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu polskiej przyrody.

W ramach programu w minioną niedzielę w Rucianem-Nidzie rozegrany został Turniej Piłki Nożnej „Sportowa Natura” Memoriał Sławomira Kamińskiego. Sportową rywalizację poprzedziło wspólne sprzątanie terenu stadionu miejskiego oraz brzegów jeziora Nidzkiego wzdłuż promenady w Nidzie. Wspólnie posadziliśmy też około 100 drzew nad rzeką Nidką przy boisku orlik, gdzie rozgrywany był turniej.

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Rucianego-Nidy. Wzięli w nim udział również przedstawiciele władz miasta i powiatu piskiego, m.in. Starosta Piski Andrzej Nowicki, Burmistrz Rucianego-Nidy Piotr Feliński oraz Radni Rady Powiatu Pisz: Lidia Borys-Dymczyk i Rafał Dąbrowski.

Gratuluję Miejskiemu Klubowi Sportowemu Ruciane-Nida podjętej inicjatywy i świetnie przygotowanej imprezy. Cieszę się, że mogłem objąć ją patronatem. Dziękuję wszystkim mieszkańcom Rucianego-Nidy za wspólnie spędzony czas !

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Ruciane-Nida. Podpisanie umowy na remont śluzy Guzianka I

Śluza zlokalizowana jest na szlaku bocznym Jeziora Mikołajskiego i Jeziora Nidzkiego. Wybudowana została w 1879 roku, w latach 1899-1900 została poddana remontowi zastępując drewnianą konstrukcję ścianami z cegieł i kamienia. Śluza Guzianka I została decyzją Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków wpisana do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego.

Zakres prac remontowych obejmie remont sterówki śluzy, budynku gospodarczego, ogrodzenia, awanportu górnego oraz awanportu dolnego. Koszt inwestycji to ponad 16 mln zł. Zakończenie robót budowlanych zaplanowane jest na listopad 2023 r.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stany technicznego oraz bezpieczeństwa drogi wodnej szlaku bocznego jez. Mikołajskie – jez. Nidzkie. Dzięki jego realizacji wzrośnie komfort w trakcie pokonywania różnicy piętrzenia między jez. Bełdany i Guzianka Wielka. Wyremontowane śluzy Guzianka II i Guzianka I pozwolą na bezproblemowe pokonywanie piętrzenia jednocześnie jednostkom żeglugi profesjonalnej i rekreacyjnej. Wszystko to przełoży się na zwiększenie atrakcyjności naszego regionu i jego rozwój społeczno-gospodarczy.

Remont śluzy realizowany jest w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap III – remont śluzy Guzianka I, śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego Wielkich Jezior Mazurskich poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nadbrzeża jezior Mikołajskie i Niegocin.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Fot. Wody Polskie

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Wojciecha Ziembińskiego

Wojciech Ziembiński był działaczem społecznym i katolickim, żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych, działaczem opozycyjnym w PRL, stróżem pamięci ofiar Wschodu.

Tablicę upamiętniającą Wojciecha Ziembińskiego odsłonili Starosta Piski Andrzej Nowicki wraz Naczelnikiem Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dr Bożeną Koszel-Pleskaczuk oraz córką Wojciecha Ziembińskiego Teresą Krynicką-Więckowską i jego wnukami Janem i Wojciechem Krynickimi.

Poświęcenia tablicy dokonał ks. Wojciech Kalinowski – proboszcz parafii pw. Jana Chrzciciela w Piszu.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej – naczelnik olsztyńskiej delegatury dr hab. Karol Sacewicz oraz prowadzący uroczystości przy tablicy dr Krzysztof Kierski i dr Marcin Płotek, który poprowadził drugą cześć uroczystości, samorządowcy oraz mieszkańcy powiatu piskiego.

Wydarzeniu towarzyszyły prelekcje poświęcone życiu i działalności Wojciecha Ziembińskiego, których zainteresowani mogli wysłuchać w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu. Jednym z prelegentów był dr Waldemar Brenda, który przybliżył historię procesu piskiego o traktat ryski, jak określa się skazanie Wojciecha Ziembińskiego przez piski sąd za wygłoszenie gawędy skierowanej do harcerstwa na temat wschodnich granic Rzeczypospolitej Polskiej przed II wojną światową.

Inicjatorzy upamiętnienia Wojciecha Ziembińskiego to Oddział IPN w Białymstoku oraz Powiat Piski.

Fot. Starostwo Powiatowe w Piszu

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Otwarcie Ośrodka Wsparcia Kryzysowego w Kumielsku

Dzięki współpracy gminy Biała Piska i Stowarzyszenia „Kobieta na Plus” powstało miejsce, gdzie schronienie znajdą m.in. osoby doświadczające przemocy w rodzinie. Docelowo w ośrodku ma powstać 13 miejsc dla osób, które znajdą się w trudnej sytuacji życiowej. W przyszłości w placówce prowadzone mają być m.in. warsztaty dla kobiet, zajęcia z samoobrony oraz rehabilitacja ruchowa dla seniorów.

Ośrodek Wsparcia Kryzysowego w Kumielsku jest pierwszym tego typu miejscem w powiecie piskim. Gratuluję tej inicjatywy Stowarzyszeniu „Kobieta na Plus” oraz władzom gminy Biała Piska.

 

Fot. Urząd Miejski w Białej Piskiej

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze otrzymały dofinansowanie

We wtorek, 8 listopada 2022 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku wspólnie z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażejem Pobożym, Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Arturem Chojeckim, Poseł Iwoną Arent, Senator Małgorzatą Kopiczko oraz Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomaszem Komoszyńskim przekazaliśmy symboliczne promesy poszczególnym jednostkom.

Jedną z promes przyznających dotację Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzyszu odebrali opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej druh Paweł Gudanowski w asyście młodych druhów oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piszu st. bryg. Pawła Pieńkosza.

Łączna kwota przeznaczona na zakup umundurowania i sprzętu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wynosi 659 tys. zł.

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Dodatkowe środki na wsparcie samorządów z powiatu kętrzyńskiego

Dodatkowe środki będą mogły być wydane w sposób elastyczny. Będzie można przeznaczyć je między innymi na zakup źródeł energii, ciepła oraz inwestycje, które poprawią efektywność energetyczną w samorządach. Rządowe dofinansowanie można przeznaczyć również na wydatki bieżące.

Ile pieniędzy trafi do poszczególnych samorządów z powiatu kętrzyńskiego?

  • powiat kętrzyński – 6 076 607 zł
  • miasto Kętrzyn – 2 888 418 zł
  • gmina Kętrzyn – 2 888 418 zł
  • gmina Barciany – 2 888 418 zł
  • gmina Reszel – 2 888 418 zł
  • gmina Korsze – 2 888 418 zł
  • gmina Srokowo – 2 888 418 zł

W wydarzeniu udział wzięli Senator Małgorzata Kopiczko, Dyrektor Generalny Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Paweł Żukowski, radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Grzegorz Prokop, starosta kętrzyński Michał Kochanowski. Samorządy z terenu powiatu kętrzyńskiego reprezentowali: Burmistrz Reszla Marek Janiszewski, Burmistrz Korsz Jan Adamowicz, Wójt Gminy Barciany Marta Kamińska, Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski, Sekretarz Gminy Srokowo Małgorzata Chociełowska oraz Sekretarz Miasta Kętrzyn Halina Kuriata.

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Wilkowo. Msza Święta w intencji Ojczyzny

Zbliża się 104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

W minioną sobotę wspólnie z mieszkańcami Wilkowa uczciliśmy tę wyjątkową okazję Mszą Świętą w intencji Ojczyzny. Patriotyczne nabożeństwa w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wilkowie to już lokalna tradycja – odprawiane są od 7 lat.

Podczas nabożeństwa kapłani przypominali, jak przebiegała droga Polski do wolności oraz podkreślali, że nie jest ona dana raz na zawsze.

Po mszy w kościele odbył się występ uczniów Szkoły Podstawowej w Wilkowie. Najmłodsi zaprezentowali wiersze i pieśni patriotyczne.

Serdecznie dziękuję Ks. Proboszczowi Wojciechowi Ciarkowskiemu za zaproszenie do wspólnej modlitwy.

by jmalecki jmalecki Brak komentarzy

Pisz. Otwarcie nowej siedziby Zespołu Doradztwa Rolniczego

Oficjalnego otwarcia nowego biura położonego przy ul. Warszawskiej 5 dokonał Pan Robert Nowacki Dyrektor Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olecku.

Wydarzeniu towarzyszyło uroczyste pożegnanie Pana Andrzeja Knyżewskiego, dotychczasowego Kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, którego rzetelna praca, profesjonalizm oraz doświadczenie przez lata pozwalały z powodzeniem rozwiązywać problemy rolników z naszego powiatu.

W otwarciu nowej siedziby PZDR w Piszu udział wzięli m.in. Doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Jarosław Babalski, Starosta Piski Andrzej Nowicki oraz Burmistrz Białej Piskiej Beata Sokołowska.

Top