7 milionów złotych od polskiego rządu na remont piskiego szpitala

Mamy to! Po wielu staraniach i zaangażowaniu wielu osób udało się. Szpital Powiatowy w Piszu otrzymał środki 6.9 mln zł na remont oddziału zakaźnego. Starosta Piski otrzymał decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwalczanie skutków COVID-19 to jest na realizację projektu pn. „Przebudowa, modernizacja i rozbudowa oddziału zakaźnego w Piszu wraz z wyposażeniem”. Wcześniej projekt otrzymał również rządową gwarancję finansowania.

by jmalecki

7 milionów złotych od polskiego rządu na remont piskiego szpitala

Mamy to! Po wielu staraniach i zaangażowaniu wielu osób udało się. Szpital Powiatowy w Piszu otrzymał środki 6.9 mln zł na remont oddziału zakaźnego. Starosta Piski otrzymał decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwalczanie skutków COVID-19 to jest na realizację projektu pn. „Przebudowa, modernizacja i rozbudowa oddziału zakaźnego w Piszu wraz z wyposażeniem”. Wcześniej projekt otrzymał również rządową gwarancję finansowania.

by jmalecki

by jmalecki
Te środki nie łatwo było pozyskać. Ten zastrzyk dla piskiego szpitala jest efektem wielu spotkań, a przede wszystkim wizyty delegacji z Pisza w Ministerstwie Zdrowia, a w następstwie wizyty Ministra Waldemara Kraski w szpitalu w Piszu, która miała miejsce 23 czerwca 2020 r. Wtedy to Minister Kraska ocenił możliwości i potrzeby szpitala.
To co się udało to efekt pracy ludzi, którym w tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję. Wyrazy uznania za zaangażowanie kieruję do Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Ministra Członka Rady Ministrów Łukasza Schreibera, Ministra Zdrowia Waldemara Kraski, Senator RP Małgorzaty Kopiczko, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego. Za owocną współpracę dziękuję też Staroście Piskiemu Andrzejowi Nowickiemu i Członkom Zarządu Powiatu Pisz oraz Dyrektorowi Szpitala Powiatowego w Piszu Markowi Skarżyńskiemu.
W poniedziałek tj. 27 lipca 2020 r. Zarząd Powiatu Pisz oficjalnie podejmie decyzję w sprawie remontu piskiego szpitala.
Top