7 mln zł na remont piskiego oddziału zakaźnego

Zgodnie z zapowiedziami w Szpitalu Powiatowym w Piszu zostanie wyremontowany oddział zakaźny. 28 grudnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, w którym pod nr 1140 zapisano wykonanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa, modernizacja i rozbudowa oddziału zakaźnego w Piszu wraz z wyposażeniem w SP ZOZ w Szpitalu Powiatowym w Piszu” na kwotę 6,9 mln zł. Tym samym remont piskiego oddziału został wpisany do wykazu wydatków budżetu państwa.

by jmalecki

7 mln zł na remont piskiego oddziału zakaźnego

Zgodnie z zapowiedziami w Szpitalu Powiatowym w Piszu zostanie wyremontowany oddział zakaźny. 28 grudnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, w którym pod nr 1140 zapisano wykonanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa, modernizacja i rozbudowa oddziału zakaźnego w Piszu wraz z wyposażeniem w SP ZOZ w Szpitalu Powiatowym w Piszu” na kwotę 6,9 mln zł. Tym samym remont piskiego oddziału został wpisany do wykazu wydatków budżetu państwa.

by jmalecki

by jmalecki

Przyznanie tego wsparcia to między innymi skutek wizyt Premiera Mateusza Morawieckiego i Wiceministra Zdrowia Waldemara Kraski w Piszu. Ten drugi 23 czerwca 2020 r. podczas odwiedzin ocenił możliwości i potrzeby piskiego szpitala. Już wtedy Pan Minister pozytywnie zarekomendował złożony wniosek powiatu piskiego na remont oddziału.

Miniony rok doświadczył nas pandemią koronawirusa. W Polsce dzięki ciężkiej pracy służb medycznych, odpowiedzialności społeczeństwa oraz podejmowanych przez państwo środkom i zabezpieczeniom przebiega ona w sposób kontrolowany. To trudne doświadczenie wymaga od nas przygotowania na przyszłość. To z tego powodu rząd polski podejmuje starania o modernizację szpitali i oddziałów zakaźnych.

Starania o przyznane pieniędzy na remont piskiego szpitala trwały długo, ale dziś możemy powiedzieć, że się udało. Nasz powiat, nasi mieszkańcy będą mieli w tych trudnych czasach lepszy dostęp do służby zdrowia i zwiększy się ich bezpieczeństwo i komfort.  Dziękuję wszystkim osobom , zwłaszcza Pani Senator Małgorzacie Kopiczko, Panu Staroście Andrzejowi Nowickiemu i Panu Dyrektorowi Markowi Skarzyńskiemu a także innym instytucjom za współpracę oraz zaangażowanie w tę ważną sprawę.

Top